Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hävning av aktieavtal inte visad – ändring i hovrätten

Nyheter
Publicerad: 2022-01-13 08:47
Foto: TT

En man som betalat en kvarts miljon kronor i utbyte mot aktier i ett thailändskt företag hävdade att avtalet hävts och fick rätt i tingsrätten. I hovrätten förlorar han dock på grund av bristande bevisning.

Parterna är överens om att käranden, en 66-årig man, som ett led i en affärsuppgörelse rörande turistanläggningar i Thailand under 2013 skulle föra över 250 000 kronor till en vän och affärspartner och att han som motprestation skulle få hennes aktier i Club Mango Co Ltd. Överenskommelsen ändrades dock innan aktieöverföringen gjordes på så sätt att det i stället bestämdes att 66-åringen skulle få aktier i Mango Spa & Resort Co Ltd. 

Ostridigt att prestationer utväxlades

Parterna är även överens om att aktierna i fråga genom vännens försorg skulle föras över till en lokal advokat, vilket också skedde. Det är därmed ostridigt att prestationerna utväxlades i enlighet med parternas överenskommelse från 2013. 66-åringen har dock gjort gällande att avtalet senare har hävts och att han därför har rätt att få tillbaka det belopp han betalade 2013.

Falu tingsrätt konstaterade att parterna är oense när det gäller vem som orsakade att avtalsvillkoren inte uppfylldes och om advokatens agerande ska tillskrivas någon av dem. Den skriftliga bevisningen i målet ger, enligt rätten, ingen entydig bild. Det har dock framkommit att de villkor som var förknippade med avtalet inte hade uppfyllts när advokaten tog över aktierna till Mango Spa. Aktierna har senare, på begäran av 66-åringens vän, återförts på ett sådant sätt att Mango Spa står under hennes kontroll. Det finns inget som talar för att detta skett enligt 66-åringens önskemål.

Inte bevisat att avtalet uppfyllts

Sammantaget ansågs det inte bevisat att avtalet har uppfyllts eller att vännen gett 66-åringen någon annan motprestation för de 250 000 kronorna som han har betalat henne. Hon var därför skyldig att återbetala pengarna till honom.

Det är därmed ostridigt att prestationerna utväxlades i enlighet med parternas överenskommelse från 2013. 66-åringen har dock gjort gällande att avtalet senare har hävts och att han därför har rätt att få tillbaka det belopp han betalade 2013.

Hävningen har enligt 66-åringen bestått i att affärspartnern och dennes kompanjon under 2017 uppmanat advokaten att överföra aktierna till de ursprungliga ägarna. Enligt 66-åringen var anledningen till detta att motparterna inte lyckats ta kontroll över aktierna, vilket var en förutsättning för avtalet. 66-åringens vän har tillbakavisat att hon har brustit i sina åtaganden i förhållande till 66-åringen och att avtalet har hävts.

Inte visat att avtalet hävts

Under dessa förhållanden åligger det 66-åringen att bevisa att parternas avtal har hävts och att han på grund av detta har en fordran på 66-åringens vän. Utredningen i denna del består av ett avtalsutkast från 2013 och ett antal e-postmeddelanden. Enligt hovrätten ger den åberopade utredningen inget stöd för att advokaten överförde aktierna till de ursprungliga ägarna på uppmaning av 66-åringens vän eller att hon brustit i sina åtaganden i enlighet med vad 66-åringen påstått. Det är därmed inte heller visat att avtalet har hävts på grund av 66-åringens vän på grund av detta saknas förutsättningar att bifalla 66-åringens talan mot henne.

Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se