Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Handelsstopp i Oscar Properties hävs

Nyheter
Publicerad: 2020-10-14 08:53
Oscar Properties grundare och vd Oscar Engelbert Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT /

Gårdagens handelsstopp i Oscar Properties preferensaktier hävs nu av Nasdaq Stockholm som dock kommer ”noga övervaka prisutvecklingen och handeln med aktierna”.

Under gårdagen handelsstoppades Oscar Properties preferensaktier efter en rad nyheter som offentliggjorts från bolaget under morgonen, bland annat rörande ett utbyteserbjudande till preferensaktieägarna samt ett miljardförvärv av en fastighetsportfölj från SBB.

”Nasdaq Stockholm AB har nu beslutat att handeln med preferensaktier av serie B ska återupptas. Nasdaq Stockholm kommer att noga övervaka prisutvecklingen och handeln med aktierna och är beredd att besluta om ytterligare åtgärder för att upprätthålla en ordnad handel med instrumenten”, skriver Nasdaq Stockholm som även uppmuntrar handelsmedlemmar och deltagare ”att vidta relevanta åtgärder för att främja en ordnad handel och förhindra handel som kan vara olaglig”.

Finansinspektionen har meddelats, uppger Nasdaq Stockholm.

Förtydligande från bolaget

Under onsdagsmorgonen har Oscar Properties gjort en del förtydliganden rörande utbyteserbjudandet till preferensaktieägarna.

”Emissionskursen i utbyteserbjudandet kan både sättas högre och lägre än emissionskursen om 19 öre i företrädesemissionen”, skriver Oscar Properties i ett pressmeddelande nu på morgonen.

Vidare skriver bolaget att det totala antalet stamaktier som högst kan emitteras i utbyteserbjudandet uppgår till 211 698 694 stamaktier, vilket motsvarar 10 procent av totalt utestående antal stamaktier efter att utbyteserbjudandet och företrädesemissionen är genomförda givet full anslutningsgrad i utbyteserbjudandet och fullteckning av företrädesemissionen.

Extrastämma

Slutliga villkor i utbyteserbjudandet och därmed information om hur många stamaktier varje preferensaktie och preferensaktie av serie B berättigar till kommer att offentliggöras senast den 13 november 2020.

Bolaget offentliggör samtidigt idag kallelsen till den extra bolagsstämman den 16 november.


Dela sidan:
Skriv ut: