Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Gemensam vårdnad trots pappans misshandel av sonen

Nyheter
Publicerad: 2022-06-21 10:29
Foto Jonas Ekströmer / TT /

En pappa har rätt till gemensam vårdnad av sin son trots att han har dömts för misshandel av honom.
Hovrätten anser visserligen att misshandeln talar för att han är olämplig som vårdnadshavare men det hände för nästan tre år sedan och umgänget med pappan har fungerat mycket bra.

Föräldrarna har varit gifta och har tillsammans en dotter född 2015 och en son född 2016. Barnen omhändertogs omedelbart med stöd av LVU den 29 juni 2019 och placerades i jourhem. Anledningen till omhändertagandet var att pappan var misstänkt för att ha slagit sonen. Han dömdes sedermera för detta.

Flyttade till familjehem

Förvaltningsrätten beslutade den 2 september 2019 att barnen skulle beredas vård med stöd av LVU, eftersom det gjordes en bedömning att båda föräldrarna brast i sin föräldraförmåga. Barnen flyttade till ett familjehem i maj 2020 och bor fortfarande kvar i detta familjehem.

Modern har i första hand yrkat att hon ska tillerkännas ensam vårdnad om barnen barnen. Hon har i andra hand yrkat att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos henne.

För det fall tingsrätten skulle finna att vårdnaden om barnen ska tillfalla pappan har mamman yrkat att barnen ska ha rätt till visst umgänge med henne. Pappan har bestritt mammans yrkanden vad avser vårdnad och boende. Han har medgett hennes yrkanden i frågan om umgänge.

Han har för egen del yrkat att den gemensamma vårdnaden ska bestå och att barnen ska bo växelvist hos föräldrarna.

Inte hinder

Norrköpings tingsrätt bedömde därför att båda föräldrarna har förmåga att sätta barnens behov först samt att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnen. Parternas samarbetsförmåga kan därför inte anses utgöra ett hinder för gemensam vårdnad.

Det ansågs vara till barnens bästa att den gemensamma vårdnaden består. Mot bakgrund av det avslogs mammans yrkande om ensam vårdnad.

Tingsrätten fann vidare att barnen skulle ha sitt stadigvarande boende hos mamman om omhändertagandet skulle upphöra.

Pappans yrkande om umgänge avslogs.

Göta hovrätt bedömer, i likhet med tingsrätten att föräldrarnas samarbete i frågor som rör barnen tycks ha förbättrats över tid och att de i vart fall numera uppvisar en förmåga att ta gemensamt ansvar för barnen. Mot den bakgrunden saknas det skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden av den anledningen att de inte skulle anses ha förmåga att sätta barnens behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnen.

Fungerat bra

Som tingsrätten har angett finns det brister i såväl pappans som mammans föräldraförmåga. Att pappan har dömts för att vid ett tillfälle ha misshandlat sonen talar visserligen, menar hovrätten, för att han är olämplig som vårdnadshavare. Händelsen ligger dock nästan tre år tillbaka i tiden. Beaktas ska också att det av utredningen framgår att barnens umgänge med pappan i tiden efter omhändertagandet har fungerat mycket bra.

På grund av det som nu har sagts bedömer hovrätten i likhet med tingsrätten att det är till barnens bästa att den gemensamma vårdnaden består. Tingsrättens dom ska därför fastställas. 

(Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: