Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Frias i hovrätten – innehav av startrevolver inte straffbart

Nyheter
Publicerad: 2023-01-20 13:10
Foto:Bjørn Sigurdsøn / TT

Åklagarens bevisning styrker inte att startpistolens genomgående hål i pipan beror på en modifiering.
Revolvern kan inte heller anses uppfylla kraven för att vara en tårgasanordning.
Innehavet har därför inte varit straffbart och innehavaren, som fälldes i tingsrätten, frias nu av en enig hovrätt.

En man i 50-årsåldern åtalades i Umeå tingsrätt för ringa vapenbrott, för att ha innehaft en tårgasrevolver utan att ha haft rätt till det.

Mannen medgav innehavet som sådant, men förnekade brott. Revolvern hade han bytt till sig mot slutet av 80-talet av en vän, som i sin tur skulle ha köpt den på vilda västern-parken High Chaparral. Mannen hade aldrig haft någon ammunition till revolvern och hade utgått ifrån att det handlat om en pluggad knallskottspistol.

Tingsrätten fällde

Enligt utlåtanden från Nationellt forensiskt centrum, NFC, har det dock rört sig om ett modifierat startvapen, där det borrats upp ett smalt genomgående hål som gör att revolvern ska klassas som ett tårgasvapen. Det var först 1988 som tillståndsplikten för startvapen infördes och även därefter fick den som sedan tidigare innehade ett startvapen fortsätta med detta utan tillstånd. Som startvapen skulle dock enligt lagändringen endast vapen kvalificera som inte kan skjuta ut projektiler eller tårgas genom loppet – utan för att kvalificera skulle loppet vara helt spärrat.

Det genomgående hålet gjorde enligt tingsrätten att vapen blivit tillståndspliktig i och med lagändringen 1988. Att NFC inte testat funktionaliteten saknade betydelse. Mannen hade inte varit berättigad att inneha revolvern – och den som innehar ett vapen har en långtgående skyldighet att försäkra sig om att innehavet är tillåtet. Genom att inte vidta tillräckligt aktiva åtgärder för att försäkra sig om innehavets tillåtlighet hade mannen varit oaktsam och åtalet var därmed styrkt, enligt tingsrätten. Mannen dömdes därför till 30 dagsböter på totalt drygt 14 000 kronor.

Hovrätten för Övre Norrland river dock nu upp domen och frikänner mannen.

Tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga anordningar omfattas idag uttryckligen av samma bestämmelser som skjutvapen. Legaldefinition av begreppet ”tårgasvapen” saknas men NFC definierar dessa som pistoler, revolvrar och andra anordningar som kan laddas med patroner utan projektil men innehållande ett tårretande ämne avsett att drivas ut med krutladdning,har gasutströmning helt eller i huvudsak framåt/i pipans riktning, samt har någon typ av spärrning i pipans lopp för att förhindra skjutning med skarp ammunition/utskjutande av projektiler.

Avgörande för om innehavet är straffbart är om revolvern är att betrakta som ett startvapen som mannen haft rätt att inneha utan tillstånd före lagändringen på 80-talet. Straffbarhet förutsätter också att det är utrett att det handlar om en tårgasrevolver.

Slutsatsen i vapenundersökningen är att det handlar om en modifierad startrevolver där en modifikation gjorts i form av ett genomgående hål i pipan, som gör att gas kan ledas framåt genom pipmynningens öppning. Avståndet mellan trumman och hålet i piploppet är dock relativt stort och om en tårgaspatron avfyrades skulle större delen av gaserna därför strömma ut åt sidorna i stället för att gå genom pipan.

Inte tillståndspliktig

Ett vittnesmål säger samtidigt i viss mån emot vapenundersökningen och det kan enligt hovrätten inte anses utrett att hålet i pipan inte har funnits i revolverns originalutförande. Oavsett detta står det genom vapenundersökningen klart att revolvern i originalutförande var ett startvapen och att det inte ändrats i syfte att en projektil skulle kunna skjutas ut på ett sätt som motsvarar ett skarpt skjutvapens funktion. Revolvern var alltså inte tillståndspliktig före 1988 och får därför innehas utan tillstånd.

Revolvern har inte provskjutits, men den omständigheten att eventuell tårgas skulle strömma ut åt sidorna gör att revolvern inte uppfyller de kriterier som NFC ställt upp kring definitionen av tårgasvapen. Den har nämligen inte gasutströmning i huvudsak i pipans riktning.

I avsaknad av legaldefinition av begreppet tårgasanordning är det också värt att betona att straffbestämmelser måste vara begripliga och i tillräcklig grad tydliga enligt det obestämdhetsförbud som följer av legalitetsprincipen, fortsätter hovrätten. Det skulle här strida mot obestämdhetsförbudet att utsträcka begreppet tårgasanordning till att omfatta anordningar som inte är konstruerade eller modifierade för spridning av tårgas och som inte heller är tjänliga för sådant ändamål, enligt hovrätten. ”Eftersom det inte är visat att den aktuella revolvern har modifierats för att sprida tårgas och det är utrett att den är otjänlig för sådant ändamål, omfattas revolvern följaktligen inte av begreppet tårgasanordning i vapenlagen”, skriver en enig hovrätt. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: