Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Frias från drograttfylla – passiv rökning kan inte uteslutas

Nyheter
Publicerad: 2022-06-17 09:45

Hovrätten ändrar den fällande domen och frikänner en man i 40-årsåldern som i december 2021 testats positivt för cannabis efter att ha stoppats i en poliskontroll.
Åklagaren har åberopat ett informationsblad från Rättsmedicinalverket, men detta kan enligt hovrätten inte helt utesluta att den uppmätta halten THC har berott på passiv rökning.

En man i 40-årsåldern stoppades en kväll i december 2021 i en poliskontroll i Köpings kommun. Polisen misstänkte narkotikapåverkan och mannen fick därför genomgå provtagning. Blodprov visade på 0,0005 mikrogram tetrahydrocannabinol, THC, som är den aktiva substansen i cannabispreparat, per gram blod. 

Mannen åtalades därför i Västmanlands tingsrätt för rattfylleri och ringa narkotikabrott.

”Vännerna rökte”

Han uppgav själv vid huvudförhandlingen att han tillbringat den aktuella kvällen hemma hos några vänner i en enrumslägenhet. De sista timmarna hade vännerna börjat röka hasch. Mannen hade själv inte gjort det utan bett vännerna sluta. Det hade de inte velat och mannen hade då lämnat lägenheten – runt en dryg timme före polisens provtagning.

Tingsrätten ansåg inte att det fanns skäl att ifrågasätta tillförlitligheten av analysresultatet. Med hänsyn till att provet tagits över en timme efter att mannen lämnat lägenheten var det inte heller rimligt att tro att den uppmätta halten THC kunde förklaras av att mannen utsatts för passiv rökning. Den enda rimliga förklaringen var i stället att han själv olovligen intagit cannabispreparat – och med uppsåt kört bil med narkotika i blodet. Mannen dömdes därför till 50 dagsböter på totalt 3 500 kronor för rattfylleri och ringa narkotikabrott.

Svea hovrätt ändrar nu tingsrättens dom och frikänner i stället mannen helt.

Försvarets invändning går ut på att mannen utan att själv ha rökt kan ha fått i sig THC i lägenheten när flera andra personer rökt cannabis under ett par timmars tid.

Går inte att utesluta

Uppgifterna är enligt hovrätten inte sådana att de kan lämnas utan avseende och det är därmed upp till åklagaren att motbevisa dem. Av det informationsblad från Rättsmedicinalverket som åberopats av åklagaren framgår att det är möjligt att få i sig THC via passiv rökning. Det anges samtidigt att generellt att det i situationer där man vistats i en lägenhet där andra röker cannabis inte är troligt att uppnå halter THC i blodet som är mätbara någon timme efter avslutad exponering.

Tröskelvärdet för mätbara mängder THC genom analysmetoden anges samtidigt vara 0,0003 mikrogram THC per gram blod. Detta är strax under det värde som uppmätts hos mannen.

Hovrättens slutsats är att åklagarens bevisning inte helt kan utesluta att den uppmätta mängden THC kan förklaras genom passiv rökning som upphört runt 90 minuter före provtagningen. Det kan därför vara så att mannen fått i sig THC utan uppsåt och han frikänns därför från åtalet för såväl narkotikabrott som rattfylleri.

(Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: