Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Frias efter dansk skalle på dansgolvet – var inbillat nödvärn

Nyheter
Publicerad: 2022-11-14 10:38
Foto: David Magnusson / SvD /

Enligt 29-åringen var det ”en instinktiv reaktion” på grund av rädsla som fick honom att på dansgolvet skalla mannen med höjda knytnävar.
Hovrätten anser inte heller att vittnesmålen från andra gäster på utestället gör att invändningen framstår som obefogad – eller att våldet varit uppenbart oförsvarligt.
29-åringen frikänns därför.

En nu 29-årig man åtalades i Vänersborgs tingsrätt för misshandel efter en incident på ett uteställe i Trollhättan i november 2019. 29-åringen skallade vid tillfället ostridigt en annan ung man i ansiktet, med bland annat näsfraktur och näsblod som följd.

Uppgifterna kring exakt vad som hänt gick isär, men det framgick att två killgäng hamnat i bråk med varandra på dansgolvet.

Enligt målsäganden hade han gått emellan de båda gängen, hållit ut armarna och bett dem att sluta. Situationen skulle då ha lugnat sig, men när han fortsatt dansa hade 29-åringen tagit tag i hans skjorta med båda händerna, tagit sats med huvudet bakåt och sedan skallat honom över näsan.

Instinktiv reaktion

29-åringen sade sig också han ha ”gått emellan” och försökt sära på andra personer, efter att ha sett en vän få en knuff och en annan få ett slag mot sig. Efter att ha särat på männen hade dock en av männen kommit emot honom med höjda knytnävar. 29-åringen hade då blivit rädd och det hade ”blivit en instinktiv reaktion” att skalla honom. Skallningen hade dock inte varit hård och 29-åringen hade inte tagit sats, uppgav han.

Målsäganden hade på ett trovärdigt sätt berättat om händelsen – och hans uppgifter fick även visst stöd av vad en vän till honom vittnat om. Enligt samma vittne hade det dock varit ”tjafsig stämning” mellan de båda männen och de hade stått nära varandra redan innan skallningen utdelades. I detta avseende gav vittnesmålet i stället visst stöd åt 29-åringens version. Det var samtidigt en brist i utredningen att ingen av de båda vänner till 29-åringen som skulle ha utsatts för våld hade hörts.

Inte uppenbart oförsvarligt

Slutsatsen var att det inte gick att utesluta att 29-åringen kunde ha uppfattat situationen som ett överhängande brottsligt angrepp mot honom. Gärningen fick därför anses ha begåtts i åtminstone uppfattningen att en nödvärnssituation förelåg – och hade enligt domstolen inte varit uppenbart oförsvarlig. 29-åringen frikändes därför av en enig tingsrätt.

Åklagaren drev åtalet vidare, men Hovrätten för Västra Sverige går nu på samma linje som underinstansen och fastställer det friande domslutet.

I hovrätten har en av 29-åringens vänner hörts som nytt vittne. Enligt honom bottnade konflikten på dansgolvet i att han och hans vänner dansat för nära de andra killarnas tjejer – och han hade på dansgolvet blivit omkullknuffad. Allt hade gått ”väldigt fort” och när han rest sig hade han sett hur den kille som börjat bråka blödde från näsan.

Den bevisning som åberopats till motbevisande av nödvärnsinvändningen består främst i vittnesmålet från tingsrätten, som beskriver en ”helt opåkallad skallning” från 29-åringens sida. Uppgifterna ter sig här som trovärdiga men får enligt hovrätten bara begränsat stöd av övrig bevisning. Som tingsrätten har konstaterat talar dock vittnesmålet såväl för som emot målsägandens version. Till detta kommer vittnesmålet i hovrätten, om att bråket startades av den kille som senare blödde näsblod – det vill säga målsäganden.

Också Hovrätten friar

29-åringens invändning om att han åtminstone uppfattade det som att han befann sig i en nödvärnssituation när han skallade målsäganden framstår sammantaget inte heller som obefogad, slår hovrätten fast. Domstolen delar också uppfattningen att våldet inte kan anses uppenbart oförsvarligt och gärningen har därför inte varit brottslig. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: