Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Friad kvinna döms för lärarmisshandel – trots psykos

Nyheter
Publicerad: 2021-07-13 07:51
Foto: Jessica Gow / TT /

Hovrätten dömer en 40-årig kvinna som under en akut psykos tog sig in i sina barns skola och misshandlade tre lärare.
Enligt domstolen har kvinnan haft en sådan basal grundförståelse för sammanhanget att medvetenhetskravet är uppfyllt.

En 40-årig kvinna åtalades vid Solna tingsrätt för att ha misshandlat tre kvinnor som arbetar som lärare på hennes barns skola.
Det var i samband med att lärare höll på att förbereda ett lärarmöte som den 40-åriga kvinnan kommit in i på skolan och misshandlade lärarna.

Efter händelsen fördes kvinnan till Sankt Görans psykiatriska akutmottagning och tvångsvårdades där under tre veckors tid. Hon diagnosticerades senare med akut och övergående psykos som hade utlösts av den centralstimulerande medicin som kvinnan tagit fram till cirka fyra veckor innan händelsen.

Pratade osammanhängande

Om själva händelsen berättade en av lärarna att 40-åringen hade stått och sparkat på en låst toalettdörr och hade sagt något om hunden Laika och rymden. 40-åringen hade fortsatt att prata osammanhängande om Sovjet, Laika och Ingvar Kamprad. Efter att ha gått fram till kvinnan och frågat om denna ville sätta sig, hade läraren fått ett slag med öppen hand rakt över näsroten. Därefter hade hennes kollega fått motta sparkar på benen och slag med öppna händer.

Efter en stund hade polisen kommit till platsen. Under hela tiden hade 40-åringen pratat för sig själv och inte svarat på tilltal, uppgav läraren.

En överläkare på den mottagning för psykossjukdomar där 40-åringen tidigare hade varit patient hade tittat på journalanteckningarna från kvinnans omhändertagande. Av dessa framgick att kvinnan varit gravt tankestörd och haft en nedsatt verklighetsuppfattning.

Uppsåtsfråga

Det var inledningsvis utrett att den 40-åriga kvinnan objektivt sett hade begått de aktuella gärningarna. Frågan var emellertid om hon hade haft uppsåt till dem.

Genom vittnesmålen framgick att det inte hade gått att få någon kontakt med 40-åringen under händelseförloppet. Hon ska dessutom ha sagt att hon var gud. Vid en samlad bedömning ansåg tingsrätten det inte bevisat att 40-åringen var i tillräcklig grad medveten om sitt handlande. Uppsåt saknades med andra ord, vilket innebär att 40-åringen friades från åtalen.

Svea hovrätt gör en annan bedömning av uppsåtsfrågan. Det avgörande är om 40-åringen haft en sådan basal grundförståelse för sammanhanget och omgivning att det så kallade medvetenhetskravet är uppfyllt.

Av Högsta domstolens avgörande NJA 2020 s. 169 framgick vidare att bristande uppsåt till följd av grumlat medvetande endast aktualiseras i ett fåtal fall och bara för en begränsad del av de allvarligt psykiskt störda lagöverträdarna.

Interagerat

Vittnenas beskrivning av 40-åringen talar i och för sig för att kvinnan inte var tillräckligt medveten om sina handlingar vid gärningstillfället. Av utredningen framgår emellertid att kvinnan under händelseförloppet förhållit sig till sin omgivning och interagerat med personer på ett sätt som ger klart intryck av att hon åtminstone i någon mån har uppfattat sammanhanget.

40-åringen har exempelvis själv uppgett att hon minns att hennes kropp var full av raseri, att hon måttade ett slag mot en vägg med ett föremål och att hon rev ner en karta som barnen hade ritat. Vidare har kvinnan sagt saker som ”nu slår jag dig” samtidigt som hon gjorde just detta.

Vid en samlad bedömning anser hovrätten att 40-åringen hade en sådan basal grundförståelse för sammanhanget och omgivningen att medvetenhetskravet är uppfyllt. Kvinnan döms därför för tre fall av misshandel, ringa skadegörelse och förgripelse mot tjänsteman till villkorlig dom. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se