Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Försvarssekretess för uppgifter om anställda vid trafikförvaltning

Nyheter
Publicerad: 2021-03-26 11:23
Foto Janerik Henriksson / TT

Kammarrätten anser att ett utlämnande av en sammanställning av namnen och funktionen för ett stort antal anställda inom Region Stockholms trafikförvaltning typiskt sett kan vara ägnat att medföra skada för landets försvar.
Uppgifterna är därför skyddade av försvarssekretess.

En man begärde hos Region Stockholms trafikförvaltning att få ta del av en lönelista med uppgift om lönetillägg för all personal med namn på anställda, dennes funktion samt lön och tillägg. Regionen valde dock att inte lämna ut uppgifterna med hänvisning till att det skulle strida mot EU:s dataskyddsförordning och därmed sekretessen i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, och även försvarssekretessen. 

Överklagade

Mannen överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm, som inledningsvis konstaterar att regionen inte angivit några konkreta omständigheter som gör att det kan antas att uppgifterna efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med dataskyddsregleringen. Sekretessen i OSL hindrar därför inte att uppgifterna lämnas ut.

Däremot anser rätten att regionen delvis hade fog för sitt beslut vad gäller försvarssekretessen. Enligt 15 kap. 2 § OSL gäller sekretess för uppgift som bland annat rör verksamhet för att försvara landet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs.

Kan medföra skada

En sammanställning av uppgifter om namnen på och funktionen för ett stort antal anställda inom regionens trafikförvaltning är enligt domstolen av sådant slag att ett utlämnande typiskt sett kan vara ägnat att medföra skada för det intresse som bestämmelsen ska skydda. De uppgifterna ska därför inte lämnas ut. 

Däremot kan inte uppgifter om anställdas löner och lönetillägg anses vara skyddade av försvarssekretess och det finns ingenting som hindrar att de uppgifterna lämnas ut till mannen. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Fredrika Lageryd
red@dagensjuridik.se