Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Försvararna rasar mot nya brottsmisstankar i Lundin-målet

Nyheter
Publicerad: 2020-09-30 08:39
Alex Schneiter, vd, och Ian Lundin, ordförande Foto: Fredrik Sandberg / TT

Försvararsidan i Lundin-målet riktar återigen skarp kritik mot kammaråklagare Henrik Attorps och uppger att han har lämnat en kompletterande gärningsbeskrivning där Ian Lundin, Alexandre Schneiter och Lundin Energy misstänks för nya huvudbrott och medhjälpsgärningar – alldeles för sent.
Åklagare Henrik Attorps slår tillbaka kritiken.

Rättsprocessen och skriftväxlingen mellan åklagare och försvarare blir allt mer infekterad i målet där Ian Lundin, Alexandre Schneiter och Lundin Energy misstänks för medhjälp till grova folkrättsbrott i Block 5A i Sydsudan.

I en skrift till domstolen framgår det att försvaret mottagit en komplettering av förundersökningen där åklagaren, enligt försvaret, ”påstår nya huvudbrott och medhjälpsgärningar”.

Färdigställt ett yttrande

Försvaret pekar på att åklagaren beviljade de misstänkta skäligt rådrum endast till den 30 september 2020 trots att de hade begärt tid till den 4 januari 2021.

”Vi har rättat oss efter åklagarens beslut och har sedan mitten på juli arbetat intensivt med att färdigställa ett yttrande vilket i princip var färdigt att ges in inom den av åklagaren uppsatta tidsfristen”, skriver Per E Samuelson, Johan Rainer och Olle Kullinger som är Alexandre Schneiters försvarare.

”Vi har därför med utomordentligt stor förvåning i dag på morgonen mottagit en komplettering av förundersökningen som i väsentliga delar omintetgör vårt arbete. Detta eftersom åklagaren inskränker sina påståenden i vissa delar (vilket gör delar av yttrandet inaktuellt) men framförallt påstår nya huvudbrott och medhjälpsgärningar vilka vi omöjligtvis hinner gå igenom inom den av åklagaren uppställda tidsfristen”, skriver försvaret vidare.

Nu begär försvaret på nytt anstånd till den 4 januari 2021.

– Att åklagaren nu, två dagar innan tidsfristen för erinran kring förundersökningen går ut, inkommer med en kompletterande gärningsbeskrivning är utomordentligt förvånande och kan inte vara acceptabelt. Vi har under årens lopp påtalat en lång rad brister och felaktigheter i sättet på vilket utredningen bedrivs och detta är ytterligare ett exempel på detta. Som vi tidigare anfört finns det ingen anledning för åklagaren att på objektiva grunder anta att något brott begåtts av några representanter för Lundin och förundersökningen bör därför omedelbart läggas ner, säger Lundin Energys presschef Robert Eriksson.

Dagens Juridik når Henrik Attorps som förklarar att det rör sig om en vanligt förfarande och inte är fråga om en komplettering av förundersökningen.

– Det ska  påpekas att det inte är fråga om komplettering av förundersökningen, utan endast en kompletterande delgivning av misstanke utifrån det befintliga materialet. Jag kan för närvarande inte gå in på vari misstankarna består, säger han.

Varför kommer dessa nu och inte tidigare?
– Det är inget ovanligt att så sker i samband med förberedelse av åtals väckande när man går igenom materialet och kan även göras efter det att delgivningstiden har passerats, säger Henrik Attorps.

Hur brådskande är det att nå en rättegång enligt dig, dels bland annat med anledning av den åldrande målsägandesidan?
– En huvudförhandling ska hållas så snart som möjligt efter ett eventuellt åtal väckts. I detta ärende finns av olika skäl risk för att bevisning går förlorad om en huvudförhandlings inledande drar ut på tiden. Därför har åklagaren begärt bevisupptagning med vissa personer. Begäran ligger hos tingsrätten för avgörande. 

Kammaråklagare Henrik Attorps begärde i somras bevisupptagning hos Stockholms tingsrätt. 

Detta innebär att ett vittne eller målsägande hörs av åklagare och försvarare inför domare. Vittnesförhöret spelas in, för att se till att bevisningen är giltig även om vittnet eller målsäganden inte kan närvara i rätten.

Åklagaren anser att det är nödvändigt för att säkra bevisning, så att den inte ska gå förlorad inför en huvudförhandling. 

Nu vill försvaret ”anmäla till rätten att åklagarens agerande utgör ytterligare ett starkt skäl för att lämna hans begäran om bevisupptagning enligt RB 23:15 utan bifall. Agerandet illustrerar på ett tydligt sätt att det är omöjligt att uppfylla kravet på en rättvis rättegång för det fall att bevisupptagning tillåts redan under förundersökningen”.

På försvararsidan pågår ett översättningsarbete av förhören då målsäganden talar Nuer. Försvararna menar att hela förhören inte har översatts och man är även övertygad om att dessa kan ha översatts felaktigt. Av den färska skrivelsen framgår det, enligt försvaret, att deras farhågor kan vara korrekta.

”Som framgår av bilagan kan vi dessutom redan nu avslöja allvarliga översättningsfel vid målsägandeförhören”, skriver Per E Samuelson, Johan Rainer och Olle Kullinger.

Det har ju kommit kritik om översättningen från Nuer. Vad skulle du vilja säga om kritiken? Kommer försvararsidan finna något som är till fördel för dem själva genom egna översättningar?
– De omständigheter som försvaret hittills pekat på förändrar inte åklagarens uppfattning om att förhören kan ligga till grund för beslut i åtalsfrågan. 

Åklagare Henrik Attorps har i en tidigare skrivelse kritiserat Lundin-sidan för att inte få del av bolagets interna utredning kring händelserna i Sydsudan.

Hur skulle denna hjälpa dig?
– Vid utredningar av denna typ har skriftlig dokumentation från den aktuella perioden angående händelser som berörs av utredningen betydelse för att polis och åklagare ska kunna få en korrekt bild av situationen. Ju tidigare polis och åklagare kan få tillgång till sådan dokumentation, desto bättre för utredningen. 

Lundin Energy svarar på Henrik Attorps påstående om en intern utredning som hålls hemlig:

– Åklagaren har fel när han påstår att vi genomfört en intern utredning och att vi på något sätt försöker hemlighålla en sådan. Som vi har förklarat för åklagaren är dokumenten han efterfrågar en del av försvarets arbete med att säkerställa att deras klienter kan förbereda bästa möjliga försvar. Detta är en väsentlig och viktig del av försvarets arbete, säger Lundin Energys presschef Robert Eriksson

– Rätten till en rättvis rättegång och tillräckliga förberedelser är grundläggande rättigheter både enligt svensk lag och den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Åklagaren vet mycket väl att dessa handlingar skyddas av sekretess mellan advokat och klient och att han därför inte har rätt att få tillgång till dem. Denna ståndpunkt är helt i linje med vårt åtagande att samarbeta i den pågående utredningen, trots vår oro över alla de fel och brister som präglat den under de mer än tio år den pågått, avslutar han. 


Dela sidan:
Skriv ut: