Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Försäkringsbolag måste ersätta vigselring som försvunnit ur resväska

Nyheter
Publicerad: 2023-03-08 13:36
Genrebild Fotograferna Holmberg / TT /

Tingsrätten ger ett nygift par rätt till ersättning med knappt 50 000 kronor för den vigselring som försvann på flyget i samband med en hemresa från Libanon.
Det kan visserligen framstå som anmärkningsvärt att packa ner en sådan ring i väskan men godtagbara förklaringar har lämnats.

Det aktuella paret har en hemförsäkring hos Tryg Forsikring A/S, genom Trygg-Hansa Försäkring Filial. Försäkringen innefattar bland annat ett stöldskyddsmoment innebärande att stöld av egendom som förvaras eller medförs utanför bostaden ersätts med som högst 50 000 kronor (med avdrag för självrisk).

När paret gifte sig den 12 juni 2021 fick kvinnan en vigselring i present av sina svärföräldrar. I början av augusti 2021 reste paret och makens bror till Libanon för att gå på ett bröllop. Under vistelsen i Libanon bar kvinnan ringen på sitt finger. Den 9 augusti 2021 flög de från Beirut, via Istanbul, till Arlanda. Dagen efter resan anmälde maken till Trygg-Hansa och till polisen att hans hustrus vigselring hade stulits ur deras incheckade bagage under resan från Beirut till Arlanda. Ringen har under skadeutredningen värderats till 54 000 kronor. Trygg-Hansa har beslutat att inte utge någon försäkringsersättning till kvinnan.

Yrkat på 48 500 kronor

Parterna är oense om det föreligger ett ersättningsgillt försäkringsfall. Kvinnan har yrkat att Trygg-Hansa ska betala 48 500 kronor jämte ränta.

Stockholms tingsrätt konstaterar först att det ankommer på kvinnan att göra mer antagligt att ett försäkringsfall inträffat. Kvinnan uppger att hon packade ner asken med ringen i resväskan under resan från Sverige till Libanon, använde ringen under vistelsen i Libanon och packade sedan ner ringen igen när de skulle resa från Libanon tillbaka till Sverige. Hon kände att det var säkrast och tryggast så. De skulle ju resa i främmande länder och hon var den enda kvinnan i sällskapet; hon ville inte att ringen skulle dra till sig uppmärksamhet när hon till exempel behövde gå på toaletten ensam. Hon litade på att flygplatspersonalen skötte sitt jobb och utgick från att allt hon checkade in skulle komma fram tryggt. När de fick väskan på Arlanda såg de att ena hjulet var intryckt, så de gick till bagageservice och anmälde skadan. Personen vid bagageservicedisken frågade om de hade kollat i väskan. De öppnade då väskan vid disken, och såg att allt låg huller om buller och att dragkedjan till det fack som asken med ringen låg i var öppen. Asken var tom och ringen var borta.

Trovärdigt intryck

Tingsrätten anser att var och en av kvinnan, hennes make och en vän till makan som denne ringde upp när händelsen inträffat har gjort ett trovärdigt intryck. Enligt tingsrätten talar uppgifterna för att makans ring var nerpackad i det incheckade bagaget under flygningen från Beirut till Stockholm och att den försvann någon gång under tiden från det att väskan checkades in till att den hämtades ut.

En skadeutredare på Trygg-Hansa berättade bland annat att han tyckte det var väldigt konstigt att kvinnan skulle ha lämnat sin vigselring i resväskan för att det skulle vara säkrare. Dessutom stod det i anmälan att låset hade tvingats upp, men det fanns inga spår alls på låset. Den enda skada som fanns på väskan var ett intryckt hjul, som ju inte hade något med väskans öppnande att göra.

”Normalt bär på sig”

Enligt tingsrätten talar skadeutredarens uppgifter inte emot att makans ring blivit stulen ur bagaget. Tingsrätten noterar i likhet med vad han uppgett att det kan framstå som anmärkningsvärt att hon skulle ha packat ner sin vigselring i resväskan, eftersom en vigselring normalt är något som man bär på sig. Makarna har dock lämnat en godtagbar förklaring till varför hon agerade på det sättet. Maken har också lämnat trovärdiga förklaringar till de avvikelser som framkommit mellan uppgifterna i skadeanmälan och verkligheten, däribland värdet på ringen. I utredningen finns dessutom värderingsintyg från 2017, utfärdat av International Gemological Laboratories, enligt vilket ”Estimated Retail Price” uppgick till drygt 9 000 USD, vilket ger stöd åt makens förklaring till att han i samband med skadeanmälan uppskattade värdet till 80 000 kronor.

Vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter anser tingsrätten att makan gjort det mer antagligt att försäkringsfall föreligger än att så inte är fallet. Hon har därför rätt till försäkringsersättning från Trygg-Hansa. Käromålet ska därför bifallas i dess helhet. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: