Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förmedlade fuskrenoverad bostadsrätt – mäklare varnas

Nyheter
Publicerad: 2022-04-25 11:38
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Först efter förvärvet fick en bostadsrättköpare reda på att den tidigare ägaren hade genomfört renoveringar utan tillstånd från föreningen.
Mäklaren, som enligt egen uppgift litade på att säljaren skulle lösa saken innan tillträdet, varnas nu av Fastighetsmäklarinspektionen.
Han varnas även för att ha marknadsfört trerumslägenheten som en fyra.

I två anmälningar till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, framfördes kritik mot en mäklare på flera punkter.

Den ena anmälaren uppgav att de köpte lägenhet som skulle vara ”topprenoverad av yrkesmän” och enligt mäklaren fanns inget att anmärka på. Efter köpet fick de reda på att säljaren inte hade ansökt om godkännande hos bostadsrättsföreningen för renoveringarna, trots flertalet rättelseanmaningar. Anmälaren fick berättat för sig att styrelsen informerat mäklaren om att lägenheten inte bör säljas på grund av anmärkningarna.

Lockpris

Den andra anmälaren menade att samma lägenhet satts ut till ett så kallat lockpris. Anmälaren uppmärksammade även inspektionen på att lägenheten endast hade tre rum, trots att den marknadsförts som en fyrarummare.

Mäklaren yttrade sig över anmälningarna. Han förklarade att han var medveten om renoveringarna, men litade på säljaren som intygade att föreningen skulle godkänna ändringarna före tillträdesdagen. Säljaren var även ”beredd att ta på sig allt ansvar” för eventuella förändringar som behövde göras. Mäklaren ansåg att det hade varit lämpligt med ett tilläggsavtal eller återgångsvillkor men så blev det inte eftersom säljaren kändes pålitlig.

Enligt 21 § fastighetsmäklarlagen ska mäklaren verka för att köparen och säljaren träffar överenskommelser i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen. Mäklaren ska även hjälpa parterna att upprätta de handlingar som krävs. I förarbetena föreskrivs att mäklaren har en handlingsplikt och ska vara aktiv. Det anges även att mäklaren bör verka för att parterna dokumenterar sina överenskommelser.

Motiverar en varning

FMI framhåller att en säljare inte kan garantera att godkännanden kommer att lämnas för renoveringar innan tillträdet eftersom ett sådant beslut fattas av bostadsrättsföreningen. Enligt inspektionen borde mäklaren ha verkat för att säljaren och köparen träffade en skriftlig överenskommelse om säljarens garantier. Det råder delade meningar om mäklaren informerade köparen om att det saknades godkännanden för renoveringarna. Det är dock klarlagt att det inte har framgått av objektsbeskrivningen.

Sammantaget anser FMI att mäklarens agerande i denna del motiverar en varning.

Han ska även tilldelas en varning för att ha marknadsfört lägenheten som en fyrarummare när den i själva verket hade tre rum. Det går dock inte att slå fast att han har använt sig av ett lockpris och ärendet ska därför avskrivas i den delen. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: