Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förlorar övernattningslägenhet – kan köra 5 mil till jobbet

Nyheter
Publicerad: 2021-09-07 10:09
Foto: Fredrik Sandberg / TT /

En kvinna tillbringar under veckorna så pass mycket tid i sin övernattningslägenhet att hennes inneboende inte kan anses som andrahandshyresgäster.
Hon borde dock kunna köra sin bil 53 kilometer till arbetet och saknar i och med det behov av en komplementbostad. Hyresförhållandet upphör därför nu, efter ett beslut i hovrätten.

Ägaren till en fastighet i Umeå yrkade i Hyres- och arrendenämnden i Umeå att avtalet avseende en hyresrätt inte skulle förlängas. Hyresgästen hade enligt värden gjort sig skyldig till en otillåten andrahandsupplåtelse – och saknade dessutom behov av lägenheten eftersom hon bor i en villa 50 kilometer från Umeå.

Haft inneboende

Kvinnan bekräftade i hyresnämnden att hon bor i villan. Hon driver dock sedan ett antal år tillbaka förskoleverksamhet i Umeå och är den som oftast öppnar verksamheten vid klockan sex på morgnarna. Den första morgonbussen från den ort där villan ligger går dock för sent för att kvinnan ska hinna i tid och hon vill inte köra sin bil heller, eftersom bilen är avställd stora delar av året och det dessutom förekommer mycket vilt på sträckan. Enligt vad kvinnan uppgav i hyresnämnden brukar hon resa till lägenheten i Umeå på söndagskvällarna och resa tillbaka till villan på onsdagar efter arbetet. Någon andrahandsuthyrning hade inte förekommit, men däremot hade hyresgästen haft inneboende.

”Pendlingsbart”

Hyresnämnden slog fast att avstånd på upp till 11 mil enkel väg med en restid på dryga tre timmar tur och retur med bil i praxis har ansetts pendlingsbara. I kvinnans fall handlade det därför ”med god marginal om ett pendlingsbart avstånd”. Lägenheten kunde under dessa omständigheter inte anses som ett nödvändigt bostadskomplement utan kvinnan borde kunna köra bil eller anpassa schemat så att hon kunde ta sig till förskolan med kollektivtrafik.

Med denna bedömning blev hyresnämndens slutsats att kvinnan inte använde lägenheten i ”beaktansvärd omfattning”. Konsekvensen av detta blev att hennes inneboende fått självständig tillgång till lägenheten och att det därmed handlade om otillåtna andrahandsuthyrningar. Agerandet kunde inte anses vara av ringa betydelse och nämnden ansåg därför att hyresrätten var förverkad.

Svea hovrätt gör nu en annan bedömning men avslår ändå kvinnans överklagande dit.

Enligt domstolen får man börja med att titta på frågan om andrahandsuthyrning. Om hyresgästen använder lägenheten så mycket att den är permanent- eller komplementbostad ska en inneboende inte anses som en andrahandshyresgäst. För en komplementbostad krävs det här enligt praxis två-tre övernattningar i veckan eller 80-100 nätter per år. Övriga förutsättningar för komplementbostäder saknar här betydelse, till exempel om lägenheten ligger på pendlingsavstånd eller inte.

Inte andrahandsuthyrning

I och med att kvinnan tillbringar tre nätter per vecka i lägenheten kan hon därför inte sägas ha gjort sig skyldig till en otillåten andrahandsuthyrning och det saknas anledning att låta hyresavtalet upphöra på denna grund.

De 53 kilometer och cirka en timme med bil eller buss som kvinnan har mellan villan och arbetet är dock inte tillräckligt för att lägenheten ska kvalificera som komplementbostad. Hovrätten ifrågasätter inte att kvinnan med hänsyn till sina arbetstider saknar möjlighet att använda allmänna kommunikationsmedel. Hon har dock bil och körkort – och kan inte anses förhindrad att köra till arbetet. 

Avslås

Kvinnan saknar i och med det ett skyddsvärt behov av lägenheten som komplementbostad. Det kan då inte anses strida mot god sed i hyresförhållanden eller i övrigt anses oskäligt att hyresförhållandet upphör. Överklagande avslås därför. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se