Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förlorar lägenhetskontrakt efter Airbnb-uthyrning

Nyheter
Publicerad: 2022-04-26 13:34
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Kvinnans återkommande uthyrning via uthyrningssajten Airbnb är inte tillräckligt för att hyresavtalet ska förverkas, enligt hovrätten.
Uthyrningarna har dock varit av en art och omfattning som gör att lägenheten får anses ha använts i strid med upplåtelseändamålet på ett sätt som gör att avtalet inte ska förlängas.

Ägaren till ett flerfamiljshus i Karlstad vände sig till Hyres- och arrendenämnden i Göteborg och yrkade att en kvinna inte skulle medges förlängning av sitt hyresavtal. Enligt värden hade kvinnan nämligen åsidosatt sina förpliktelser i väsentlig omfattning genom att använda prövningslägenheten för pensionats- och hotellverksamhet. Om så inte ansågs vara fallet hade hon tagit emot en oskälig hyra – och hon hade under alla omständigheter upplåtit prövningslägenheten i andra hand utan tillstånd. 

Minst 44 tillfällen

Enligt värdens sammanställning hade kvinnan från juli 2019 och framåt hyrt ut lägenheten vid åtminstone 44 tillfällen genom uthyrningssajten Airbnb. Beräkningen byggde på omdömen som skrivits på sajten och uthyrning kunde antas ha skett i större omfattning, enligt värden. Lägenheten hade hyrts ut för 440 kronor per dygn – något som omräknat motsvarade en ökning av lägenhetens dygnshyra med nästan 300 procent.

Kvinnan uppgav vid sammanträdet i hyresnämnden att hon inte hade förstått att hon gjorde något olagligt. Dessutom hade värden feltolkat uppgifterna på webbplatsen så att det såg ut som att hon hyrt mer än hon gjort – och hyran hade varierat. Hon hade aldrig haft någon annan bostad, utan hade sovit över hos sin mamma eller pojkvän de nätter då lägenheten var uthyrd. Så fort hon blivit uppmärksammad på att något var fel hade hon raderat annonsen och slutat med uthyrningarna.

Hyresnämnden betonade att de 44 uthyrningarna spritts ut över en period på 14 månader. Med hänsyn till detta fick misskötsamheten – även om den varit allvarlig – inte ses som så allvarlig att förverkande kunde bli aktuellt. Frågan var om kvinnan i stället skulle nekas förlängning av avtalet.

Tingsrätten gick på kvinnans linje

Nämnden noterade här att värden inte hade gett hyresgästen någon rättelseanmodan – samt att hon upphört med uthyrningen så fort hon insett att den var otillåten. Ett läkarintyg visade samtidigt att kvinnan har vissa psykiatriska diagnoser och ett annat intyg angav att hon får hjälp av kommunen att hantera sin vardag och har svårt med impulskontroll och konsekvenstänkande. Bedömningen var sammantaget att det vore oskäligt mot kvinnan att låta hyresavtalet upphöra och värdens yrkande avslogs därför.

Svea hovrätt gör nu en annan bedömning när man bifaller upphörsyrkandet.

I senare rättspraxis har många och kortvariga upplåtelser som pågått en längre tid ansetts inte avse bostadsändamål utan utgöra en hotelliknande verksamhet. Frågan har då varit om hyresgästen använt lägenheten i strid med upplåtelseändamålet i sådan omfattning att avvikelsen inte kan anses vara utan betydelse för värden. När så varit fallet har domstolen prövat om hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet inte skäligen bör förlängas.

I det aktuella fallet kan något förverkande på grund av användning i strid med upplåtelseändamålet inte komma i fråga, eftersom detta förutsätter att rättelseanmaning framställts.

Inte skäl förverka

Hovrätten anser inte heller att uthyrningen har varit av den omfattningen att lägenheten kan sägas ha upplåtits för självständigt brukande. Domstolen noterar här att upplåtelserna har varit mycket korta och att lägenheten hyrts ut i snitt två till tre dagar i månaden. Det kan i och med det inte sägas ha varit fråga om en otillåten andrahandsupplåtelse i den mening som avses i den skärpta förverkandebestämmelse som gäller sedan oktober 2019.

Det finns inte heller skäl att förverka hyresrätten med anledning av att kvinnan tagit emot en oskälig hyra. Den aktuella förverkandebestämmelsen tar enligt hovrätten inte i första hand sikte på återkommande kortvariga upplåtelser. Det är i och för sig uppenbart att den hyra som kvinnan tagit ut kraftigt överstiger förstahandshyran, men har samtidigt handlat om mycket kortvariga upplåtelser – och det ligger i sakens natur att en hotelliknande uthyrning för någon natt sker till betydligt högre belopp än motsvarande månadshyran. Uthyrningsverksamheten kan inte heller sägas ha varit av större omfattning och det som ligger kvinnan till last bör i detta sammanhang anses vara av ringa betydelse.

Ingen förlängning

När det gäller frågan om förlängning konstaterar hovrätten att kvinnan i och för sig inte fått någon rättelseanmaning, att hon genast upphört med uthyrningen så snart hon fått klart för sig att den varit otillåten – samt att hon har vissa funktionshinder. Trots det måste kvinnans uthyrning anses ha varit av en art och omfattning som gör att hon använt lägenheten i strid med upplåtelseändamålet på ett sätt som gör att hyresavtalet inte bör förlängas.

Hyresvärdens överklagande bifalls därför och kvinnan åläggs nu att flytta genast. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: