Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förlorar lägenhet i Göteborg – bodde hos hustrun i Irak

Nyheter
Publicerad: 2022-11-23 13:52
Gengrebild. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT / Kod 10078 ** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) **

Hovrätten anser i likhet med hyresnämnden att det är visat att en man saknar behov av sin Göteborgslägenhet som permanent bostad mot bakgrund av att han under lång tid vistats utomlands i Irak hos sin fru och dotter.
Han ska därmed flytta ut.

En 73-årig man hyrde sedan 1985 en bostadslägenhet med två rum och kök i Göteborg. Tvisten hänsköts till Hyres- och arrendenämnden i Göteborg efter att Mölndalsbostäder AB sade upp avtalet mellan parterna till upphörande den 31 december 2021. Som skäl angavs att mannen inte utnyttjade lägenheten som permanent bostad och hade sitt boende ordnat på annat håll.

Åsidosatt skyldigheter

Hyresvärden yrkade att hyresnämnden skulle fastställa att avtalet med mannen upphörde att gälla i enlighet med uppsägningen och att han skulle åläggas att avflytta från lägenheten. Som grund anfördes i första hand att hyresrätten var förverkad på grund av otillåten andrahandsupplåtelse. I andra hand anförde hyresvärden att han hade åsidosatt sina hyresrättsliga skyldigheter i så hör grad att avtalet inte kunde förlängas.

73-åringen motsatte sig hyresvärdens yrkande. Han anförde att han inte hade någon annan bostad än lägenheten, som han använde som sin permanenta bostad. Han hade cancer och genomgick flera undersökningar och behandlingar såväl i Stockholm som utomlands.

Låg elförbrukning

Hyresnämnden noterade att det av 73-åringens egna uppgifter framgick att han under 2019–2020 befann sig hos sin fru och dotter i Irak. Under 2021 befann han sig i Marocko i två månader. Av fotografier som hyresvärden åberopade från en besiktning i september 2021 framgick att det fanns väldigt få saker av personlig karaktär i lägenheten. Det fanns exempelvis få klädesplagg och garderoberna var i stort sett tomma. Vidare hade lägenheten under 2021 en mycket låg el-förbrukning, vilket var oförenligt med hyresgästens påstående om att han bodde permanent i lägenheten sedan han återvände från Irak i slutet på 2020.

Vid en samlad bedömning fann nämnden att hyresvärden förmådde visa att mannen inte hade behov av prövningslägenheten som permanentbostad, varför hyresvärdens ansökan bifölls.

73-åringen överklagade till Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle avslå hyresvärdens talan i nämnden.

Hovrätten finner inte anledning att göra någon annan bedömning än den som nämnden redan har gjort. Överklagandet ska alltså avslås. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: