Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förlorar lägenhet efter otillåten andrahandsuthyrning

Nyheter
Publicerad: 2023-01-12 12:54

Genom åberopade hyresavtal och sms har hyresvärden bevisat att mannen hyrt ut lägenheten i Norsborg i andra hand utan tillstånd, anser hovrätten.
Där framgår att personerna inte har varit inneboende, utan i stället hyrt lägenheten.
Mannen måste därför flytta.

En man hyr sedan april 2016 en trerumslägenhet i Norsborg. Hyresvärden sade upp hyresavtalet på grund av otillåten andrahandsuthyrning och hänsköt förlängningstvisten till Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

I hyresnämnden anförde hyresvärden att det i september 2020 kom till värdens kännedom att mannen hälftenägde en fastighet i Södertälje med en kvinna som han har barn tillsammans med. Dessförinnan ägde de en bostadsrätt gemensamt. Det framkom även att fyra personer hade varit folkbokförda på lägenhetens adress mellan 2016 och 2019. Sammantaget menade hyresvärden att mannen inte bodde i prövningslägenheten, utan hyrde ut den i andra hand.

Besvärande

Mannen förklarade att han hade hjälpt barnens mor med att finansiera fastigheten respektive bostadsrätten – han bodde dock aldrig i någon av bostäderna. Han har aldrig lämnat sitt godkännande till att någon ska få skriva sig på lägenheten. Han har däremot gått med på att låta två män få sin post ställd dit.

Hyresnämnden ansåg att omständigheterna i ärendet var besvärande för mannen. Hans förklaringar till omständigheterna framstod inte som trovärdiga. Sammantaget ansåg nämnden att hyresvärden bevisat att mannen inte hade sitt permanentboende i lägenheten. Därmed hade han inte ett skyddsvärt behov av lägenheten och var skyldig att flytta.

Ny bevisning

I Svea hovrätt åberopade hyresvärden ny bevisning i form av hyresavtal och sms. Enligt värden visade avtalen och sms:en att det varit fråga om andrahandsuthyrning. Mannen vidgick att två av de personer som varit skrivna på lägenheten varit inneboende där.

I likhet med hyresnämnden anser hovrätten att utredningen i målet är besvärande för mannen. Dessutom har han vidgått olika omständigheter först när han har konfronterats med annan utredning, vilket ytterligare sänker trovärdigheten av hans uppgifter. Det finns ”starkt stöd” för hyresnämndens slutsats att han inte har sitt permanenta boende i hyresrätten.

Med anledning av att hyresvärden har åberopat ny bevisning i hovrätten tar domstolen först ställning till om hyresavtalet ska upphöra till följd av att mannen har åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst.

Besynnerliga

De nya uppgifterna från mannen om att personerna har varit inneboende i lägenheten framstår som ett sätt att förbättra det processuella läget, anser hovrätten. Vidare framgår det av sms:en att mannen har frågat när han kan hämta sin post och när de ska flytta ut ur lägenheten. Domstolen konstaterar att sms:en framstår som besynnerliga om personerna var inneboende i lägenheten.

Sammantaget anser hovrätten att hyresvärden har styrkt att det varit fråga om otillåtna andrahandsuthyrningar. Därigenom har mannen åsidosatt sina förpliktelser i sådan grad att hyresavtalet inte ska förlängas. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: