Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förlorar hyresetta trots komplicerad familjesituation

Nyheter
Publicerad: 2022-06-23 10:25
Foto: Fredrik Sandberg / TT /

Mannen som har fyra barn med två kvinnor och som delvis jobbat från sommarstället under pandemin har en hyresrätt i Stockholm.
I ettan bor ”då och då” hans ex och deras yngste son, som har ”olika diagnoser”.
Även om det inte fanns konkreta bytesplaner ansåg nämnden att mannens intresse av att behålla lägenheten vägde tyngst, inte minst som han skulle förlora sin kötid.
Hovrätten delar inte denna uppfattning.

En man hyr sedan februari 2019 en etta med kök i Stockholm, men värden har sagt upp hyresavtalet till upphörande den 31 december 2019. I Hyresnämnden i Stockholm har värden yrkat att hyresavtalet inte ska förlängas och att mannen ska åläggas att flytta, med hänvisning till att han har sitt boende ordnat på annat håll och därför saknar skyddsvärt behov av lägenheten. Genom att mannen hyrt ut lägenheten i andra hand utan tillstånd har han dessutom åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i sådan grad att avtalet inte skäligen bör förlängas. Värden har också, enligt egen uppgift, behov av att hyra ut lägenheten till bostadssökande medlemmar för permanentboende.

Försökte byta

Mannen, som har två barn tillsammans med sitt ex och två barn med en annan kvinna, har uppgett att han försökt byta till en större lägenhet. Till en början bodde han i ettan på heltid, sedan mellan en och två dagar i veckan. Hans ex och deras yngsta son – som har olika diagnoser och går i specialskola – bor i ettan då och då, medan han själv tillbringar mycket tid på sitt landställe under sommarhalvåret. Det är hans komplicerade familjerelation som gör att han tvingas flytta runt så mycket.

Hyresnämnden fann att mannens ex och son inte kunnat nyttja lägenheten självständigt, utan att hon först varit tvungen att stämma av med honom när hon velat bo där. Även om mannen själv endast bott i lägenheten i mindre omfattning, är det inte visat att det varit fråga om en olovlig andrahandsupplåtelse. Nämnden ansåg vidare att det inte var visat att mannen behöver lägenheten som permanentbostad, och heller inte som ett nödvändigt bostadskomplement.

Fick behålla

Frågan var då om han behöver lägenheten för att kunna byta den mot en annan, som – med hänsyn till hans familjesituation – motsvarar hans behov. Mannen har visserligen inte redovisat några konkreta och nära förestående planer på att byta lägenheten – men ska redan vid undertecknandet av kontraktet ha påtalat att den inte motsvarar hans behov, och att han skulle komma att vilja byta den. Mannen har inte heller, ansåg nämnden, blivit informerad om eller förstått att han skulle ha kunnat behålla sin mycket långa kötid hos värden genom att säga upp hyreskontraktet innan ärendet hänskjuts till nämnden. Om hyresförhållandet nu upphör förlorar han inte bara sin hyresrätt, utan går även miste om kötiden. Vid en sammantagen bedömning fann hyresnämnden att mannens intresse av att behålla lägenheten väger tyngre än värdens intresse av att hyresavtalet upphör. Värdens yrkande avslogs därför.

Måste flytta

Nu bifaller dock Svea hovrätt, med ändring av nämndens beslut, värdens talan om att hyresavtalet ska upphöra och ålägger mannen att genast flytta.

Värden har anfört att mannen inte har några konkreta och nära förestående planer på att använda lägenheten för ett byte. Ett eventuellt intresse av att byta lägenheten är därför inte skyddsvärt. Mannens ex använder lägenheten i mycket större omfattning än han, och att hon stämmer av med honom i förväg medför enligt värden inte att det är fråga om en andrahandsupplåtelse. Mannen nyttjar lägenheten 12–32 dagar per år, och endast under vinterhalvåret, medan kvinnan nyttjar den cirka hälften av sin tid.

Mot detta har mannen anfört att kvinnan själv har en större lägenhet och att han själv kunnat jobba på distans från landstället i större utsträckning än tidigare på grund av pandemin, än normalt. Han har avvaktat utgången i förlängningstvisten, men avsikten är att byta lägenheten till en större bostad så snart som möjligt.

Inte skyddsvärt

Hovrätten delar nämndens uppfattning att mannen inte använder lägenheten för permanentboende eller behöver den som nödvändigt bostadskomplement. Enligt hovrätten är det inte heller visat att mannen har några konkreta och nära förestående planer på att byta lägenheten. Därmed är hans innehav av den inte så skyddsvärt att det kan anses oskäligt att hyresavtalet upphör, och överklagandet bifalls alltså. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Johanna Haddäng
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: