Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förlorar bostad i hovrätten efter andrahandsuthyrning

Nyheter
Publicerad: 2021-03-30 10:59
Foto Bertil Ericson / TT

Hyresnämnden lutade sig mot folkbokföringen när en man som påstod sig ha blivit särbo med sin fru skrev sig på en tvåa i centrala Stockholm och uppgav sig bo där med sin son.
Han fick bo kvar.
Hovrätten anser dock att ändringen av folkbokföringen ”kan med fog uppfattas som ett försök att därigenom förbättra sina möjligheter att få behålla lägenheten”.

Det handlar om en tvårumslägenhet i centrala Stockholm som ägs av ett handelsbolag. Hyresgästen har under sanningsförsäkran i huvudsak berättat att han och hans hustru har separerat under våren 2018. Han har vidare berättat att han bor i en prövningslägenhet tillsammans med sin son. Vidare har han uppgett att han arbetar i ett litet separat hus på den fastighet som hans hustru äger och där han själv tidigare bodde. Han övernattar i lägenheten ungefär fyra nätter per vecka och i övrigt är han på resande fot.

Även hans son bor i lägenheten även om han just nu gör militärtjänsten i Kiruna. Hans fru har hörts som vittne och i huvudsak berättat att hon ensam äger en fastighet i Saltsjöbaden där hon bor med tre av deras fem gemensamma barn.

Folkbokförd

Hyresgästen är sedan den maj 2018 är folkbokförd på prövningslägenheten. Hyresvärden har gjort gällande att hyresgästen sedan den 1 mars 2018 upplåtit lägenheten i andra hand utan tillstånd. Hyresgästen har bestritt detta men medgett att han under en kortare period hyrt ut lägenheten till den aktuella kvinnan.

Hyresnämnden i Stockholm kom fram till att mannen har sin bostad i lägenheten. Han har varit folkbokförd där sedan våren 2018. Sonen har varit skriven på adressen sedan våren 2019. Någon utredning som visar att sonen ensam disponerar lägenheten föreligger inte. Hyresnämnden ansåg därför att det inte är styrkt att någon olovlig uthyrning till sonen har förekommit. Hyresvärdens talan kunde således inte heller bifallas på den grunden.

Inte styrkt

Sammanfattningsvis hade hyresvärden inte styrkt att hyresgästen har åsidosatt sina skyldigheter i så hög grad att avtalet inte skäligen ska förlängas och inte heller att han saknar behov av lägenheten. Hyresvärdens talan skulle därför lämnas utan bifall och hyresavtalet förlängas på oförändrade villkor.

Svea hovrätt konstatera inledningsvis att mannen och hans familj ”kan antas ha ett inte obetydligt intresse av att få behålla prövningslägenheten”. Redan av det skälet får familjens uppgifter bedömas med viss försiktighet. Till detta kommer att deras berättelser varit påtagligt detaljfattiga och att de omfattar ett flertal svårförklarliga moment. Ställda mot övrig utredning kan uppgifterna ifrågasättas i flera avseenden.

Mannen har i och för sig folkbokfört sig på prövningslägenheten från den 14 maj 2018. Det är dock klarlagt att andrahandshyresgästen vid den tidpunkten alltjämt bodde kvar i lägenheten och att hon bodde där ända fram till den 30 juni 2018. Mannens uppgift om att han bosatte sig i lägenheten i april eller maj 2018 kan således inte vara riktig. ”Hans ändring av folkbokföringen kan med fog uppfattas som ett försök att därigenom förbättra sina möjligheter att få behålla lägenheten” skriver hovrätten.

inte godtagbara förklaringar

Hovrätten finner vid en samlad bedömning att mannen inte har lämnat några godtagbara förklaringar till de besvärande omständigheter som framkommit och att det får anses utrett att han inte har behov av prövningslägenheten eller något annat i lagens mening skyddsvärt behov av den. Vid denna bedömning, och då hyresvärden åberopat ett sakligt avflyttningsskäl, strider det inte mot god sed i hyresförhållanden eller är oskäligt att hyresförhållandet upphör. Överklagandet ska därför bifallas. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se