Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förhandling kopplad till dödsskjutningen av tolvåriga Adriana måste tas om

Nyheter
Publicerad: 2022-11-22 09:34
Foto: Johan Hallnäs / TT /

Ett sju veckor långt uppehåll i huvudförhandlingen, som har kopplingar till ärendet där tolvåriga Adriana sköts till döds, är inte förenligt med koncentrationsprincipen.
Tingsrätten beslutar därför att målet, om bland annat mordförsök ska tas om från början, med start senare i veckan.
Anledningen till uppehållet är ett försök från åklagarens sida att komplettera bevisningen med nytt material från chattjänsten SKY ECC.

Det var i mitten av september som tingsrätten inledde huvudförhandlingen i ett mål med nio tilltalade som rör bland annat försök till mord och förberedelse till mord. 

Drygt två veckor in i förhandlingen meddelade dock åklagaren att fransk polis hade lyckats extrahera ytterligare cirka 60 000 meddelanden från den krypterade chattjänsten SKY ECC som bedömdes kunna vara relevanta i målet. Åklagaren hade därför för avsikt att komplettera förundersökningen med detta material.

Sköts upp

Omständigheterna talade för att det bara skulle ta någon vecka att få materialet levererat till Sverige. Tingsrättens bedömning var därför att man skulle kunna göra uppehåll i förhandlingarna och återuppta dem efter cirka en månad, efter att samtliga parter fått tillfälle att ta del av det nya materialet. Man beslutade därför att skjuta upp den fortsatta huvudförhandlingen, utan invändningar från parterna.

Det har dock visat sig att uppskattningen av hur lång tid det skulle ta att få ut materialet inte stämde. Åklagaren har nu – snart sex veckor senare – ännu bara fått ut en del av det aviserade materialet. Flera av de tilltalade har nu väckt invändningar mot uppehållet i förhandlingen och yrkat att förhandlingen i tingsrätten ska tas om i ett sammanhang.

Tingsrätten beslutar nu också att bifalla begäran.

Syftet förlorat

Även om man skulle fortsätta huvudförhandlingen nu, utan tillgång till allt det nya materialet, skulle det dröja ytterligare någon vecka innan förhandlingen kan återupptas, betonar tingsrätten. Ett så pass långt uppehåll som det skulle bli fråga om skulle enligt domstolen innebära att ”syftet med en sammanhållen huvudförhandling väsentligen har gått förlorat”. Det är därför inte förenligt med den så kallade koncentrationsprincipen att fortsätta huvudförhandlingen utan en ny förhandling måste hållas.

Vissa tilltalade har anfört att huvudförhandlingen bör påbörjas först när allt aviserat material har levererats och försvararna fått skäligt rådrum för att gå igenom det. Flera tilltalade i målet sitter dock häktade – och det åligger under sådana omständigheter domstolen att börja den nya huvudförhandlingen snarast och senast inom två veckor, så som föreskrivs i 45 kap. 14 § andra stycket rättegångsbalken.

Tingsrätten beslutar därför nu att kalla till ny huvudförhandling med start senare i veckan, den 24 november. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: