Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Finansman tvingas betala 90 000 kronor i sanktionsavgift

Nyheter
Publicerad: 2022-01-13 07:28
Genrebild. Stressad affärsman med portfölj. Foto Hasse Holmberg / SCANPIX

Under två månaders tid har finansmannen lagt 44 handelsordrar som lett till prishöjningar i aktien GHP Specialty Care med 0,13-2,07 procent. Nu döms han att betala 90 000 kronor i sanktionsavgift.

Den i dag 33-årige finansmannen, som är engagerad i fastighetsbranschen, har mellan den 9 januari och 14 mars 2019 handlat aktier i bolaget GHP Specialty Care AB. Vid 44 tillfällen har mannens handelsorder under perioden lett till att en transaktion utförts med en aktie och som har medfört prishöjningar i aktien med 0,13–2,07 procent. 

Fel signal till marknaden

Enligt Finansinspektionen som väckt talan i Stockholms tingsrätt är höjningarna en signal till marknaden om ett högt intresse för aktien som i detta fall inte motsvarades av ett faktiskt ökat intresse. Transaktionerna har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. FI hänvisar även till en försvårande omständighet som ska beaktas. Mannens köp har etablerat stängningspriset i aktien vid tre tillfällen och öppningspriset i aktien vid ett tillfälle. 

Mannen har uppgett att han först nu förstår att handeln var otillåten. Vid tillfället för transaktionerna var han dock ny på aktiemarknaden och trodde att det var tillåtet att handla endast en aktie åt gången. Han har inte haft något ont uppsåt utan trodde att han agerade korrekt. Det är fråga om misstag, för om han hade vetat om att det var otillåtet så hade han inte upprepat handeln 44 gånger. Han har även uppgett att han fick Avanzas andra varning men missade den första. Han upphörde med handeln efter att Avanza förklarat för honom att den var otillåten. 

Har erkänt

Tingsrätten som avgjorde målet utan huvudförhandling konstaterar att mannen har erkänt att han genomfört transaktioner på det sätt som FI påstått. Tingsrätten noterar att det inte framkommit något egentligt kommersiellt intresse att vidta de aktuella transaktionerna. 

”Tingsrätten anser att det aktuella tillvägagångssättet talar för att syftet med transaktionerna var att höja kursen. Genom att köpa enstaka aktier över senaste kurs har övriga marknadsaktörer fått eller kunnat få en felaktig uppfattning om att den aktuella aktien hade ett högre värde. Höjningarna har även utgjort en signal till marknaden om ett högt intresse för aktien som i detta fall inte motsvarades av ett faktiskt ökat intresse. Det är härigenom klarlagt att transaktionerna har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien”, skriver tingsrätten och konstaterar att mannen därmed överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen. 

Med hänsyn till antalet transaktioner och att fyra av dem även har etablerat aktiens öppnings- och stängningspris, anser tingsrätten att överträdelsen inte kan betraktas som ringa eller ursäktlig. 

Lång handläggningstid

Tinsgrätten skriver att utredningen visar att handläggningen hos Finansinspektionen har dragit ut på tiden, vilket har beaktats av Finansinspektionen genom att den begärda sanktionsavgiften sänkts från 100 000 kronor till 90 000 kronor. 

”Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att sanktionsavgiften ska bestämmas till 90 000 kronor”. 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut: