Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fick bank-id kapat – får inte veta namnet på gärningsmannen

Nyheter
Publicerad: 2022-04-20 11:00
Foto: Fredrik Persson / TT /

En man, som påstått att hans bank-id blivit kapat av en person som sedan tagit lån i hans namn, har begärt att få ta del av en tjänsteanteckning hos Polisen innehållande namnet på gärningsmannen.
Mot bakgrund av att det saknas tillämplig sekretessbrytande bestämmelse i fallet kan handlingen dock inte lämnas ut, slår kammarrätten fast.

Det handlar om en man som begärde en kopia av två ärenden hos Polismyndigheten där förundersökningarna hade lagts ned. Handlingarna lämnades ut den 5 mars 2021 men med maskeringar. 
Mannen överklagade till Kammarrätten i Stockholm och yrkade att han skulle få ta del av en viss sida i tjänsteanteckningen i omaskerat skick.

”Nödvändigt”

Till stöd för sin talan anförde han att hans bank-id hade blivit kapat, varpå en okänd person öppnade ett bankkonto i hans namn och ansökte om lån hos 16 olika kreditinstitut. Ett av kreditinstituten beviljade låneansökan och satte in pengar på bankkontot. Av den begärda tjänsteanteckningen framgick att pengarna samma dag fördes över till ett annat konto i samma bank tillhörande en viss person vars namn var maskerat i handlingen. På grund av att kreditinstitutet hade ansökt om stämning mot mannen var det nödvändigt för honom att ta del av handlingarna i bevishänseende, ansåg han. 

Kammarrätten instämmer till en början i Polismyndighetens bedömning att de uppgifter som inte har lämnats ut omfattas av sekretess enligt 35 kap. l § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. 

En skadelidande kan emellertid få ta del av uppgifter, utan hinder av sekretess, i en nedlagd förundersökning om denne behöver uppgifterna för att kunna få ett anspråk på skadestånd eller bättre rätt till viss egendom tillgodosett, och det inte bedöms vara av synnerlig vikt för den som uppgiften rör eller någon närstående till den enskilde att uppgiften inte lämnas ut. 

Avslås

Kammarrätten konstaterar dock att den aktuella situationen inte kan jämföras med ovanstående, då mannen behöver de maskerade uppgifterna i handlingarna som svarande i ett tvistemål i vilket ett fordringsanspråk har riktats mot honom. Uppgifterna kan därför inte lämnas ut med stöd av ovan nämnda bestämmelse. Överklagandet ska alltså avslås. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: