Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Får fängelse för barnvåldtäkt – kände till verklig ålder

Nyheter
Publicerad: 2022-09-13 10:14
Foto: Henrik Montgomery / TT

Hovrätten dömer en 24-årig man som haft upprepade samlag med en tio år yngre flicka till tre och ett halvt års fängelse.
En oenig tingsrätt friade mannen, eftersom han varken haft uppsåt eller varit oaktsam i förhållande till flickans verkliga ålder.
Enligt hovrätten förstod dock mannen mycket väl hur ung flickan var.

En nu 24-årig man åtalades vid Nacka tingsrätt för våldtäkt mot barn, för att sommaren 2021 vid tre tillfällen ha haft samlag med en då 13-årig flicka. 

Mannen och flickan hade kommit i kontakt med varandra via det sociala mediet Snapchat och han hade vid varje tillfälle kommit förbi med bil och hämtat upp henne, enligt flickan. De hade sedan åkt till en familjemedlems tomma lägenhet som flickan hade tillgång till och där genomfört orala och vaginala samlag.

DNA-spår

Mannen förnekade helt gärningarna och hade först när han under utredningen konfronterats med dna-spår som säkrats i lägenheten medgett vissa sexuella aktiviteter. Enligt honom var det dock så att han hade onanerat i lägenheten och att sperma då kommit både på flickan och på en säng som fanns där – men han och flickan hade aldrig haft någon kroppskontakt.

Detta framstod dock enligt tingsrätten som en ren efterhandskonstruktion. Det fanns även ytterligare utredning som bevisade att samlag ägt rum, bland annat parternas konversation på Snapchat. En central fråga blev i stället om mannen insett eller varit oaktsam i förhållande till att flickan var under 15 år.

Här fanns det inte samma starka bevisning och enligt mannen hade flickan skrivit till honom att hon var 16 år. Ord stod mot ord och det kunde enligt tingsrätten inte anses styrkt att flickan faktiskt informerat mannen om sin ålder. Enligt flickan hade hon även lämnat andra uppgifter som gjort att det framgått hur ung hon var, men hon enligt tingsrätten inte kunnat ”lämna ett enda konkret exempel på en sådan uppgift”.

”Svårbedömd”

Tingsrätten ansåg även att de inspelade videoförhören med flickan i någon mån gav stöd åt mannens påstående att flickan haft ”kvinnliga kroppsformer”. Barnets kroppsliga utveckling ska efter den senaste lagändringen tillmätas mindre betydelse än tidigare, men tingsrätten betonade att detta ändå var något som spelade in i oaktsamhetsbedömningen.

Tingsrätten ansåg samtidigt att flickan var svårbedömd i sina videoförhör, eftersom hon både vist upp barnsliga och mogna sidor, där hon till exempel varit välformulerad och verkar duktig på att konversera. Det var enligt domstolen dessutom vanskligt att dra slutsatser kring hur flickan uppträtt i kontakten med mannen.

Domstolen skrev:

”Det är allmänt veterligt att personer i låg ålder både är intresserade av och tycker om att umgås med äldre personer; inte minst gäller det yngre flickors vilja att umgås med äldre pojkar. Det är då vanligt, för att man som yngre person ska få umgås med äldre personer, att man både till det yttre och till det inre försöker ge sken av att man är äldre än vad som motsvarar ens ålder.”

Tingsrätten ansåg här inte att det fanns skäl att ifrågasätta att mannen upplevde flickan som äldre än hon hade uppgett för honom, eftersom hon var längre än han, var sminkad, bar dyra märkeskläder och rökt. Mannen hade också oemotsagd uppgett att flickan när de lärde känna varandra sagt att hon tidigare haft sexuellt umgänge med män.

Tingsrätten friade

Den samlade bedömningen blev att åklagaren inte hade lyckats bevisa att 24-åringen haft uppsåt eller varit oaktsam beträffande omständigheten att flickan vid samlagen ännu inte fyllt 15 år. Åtalet ogillades därför på samtliga punkter, men bara med röstetalet 2–2. Två skiljaktiga nämndemän ansåg att mannen måste ha insett hur ung flickan var och ville därför fälla för tre fall av våldtäkt mot barn.

Svea hovrätt underkänner nu också majoritetens resonemang när man bifaller åtalet.

Hovrätten ser flickan som mycket trovärdig och anser, i likhet med tingsrätten, att hennes berättelse ska läggas till grund för vad som hänt i lägenheten.

Flickan har under förhör på en öppen fråga från förhörsledaren också spontant berättat att mannen vid den inledande kontakten frågat om hennes ålder och att hon då sanningsenligt svarat vilket år hon är född. Det har inte funnits någon anledning för flickan att här lämna oriktiga uppgifter till Polisen – eller ljuga om sin ålder för mannen.

Att mannen varit intresserad av att omedelbart få veta åldern på tjejer han chattade med får samtidigt stöd av utredningen i övrigt.

Måste haft uppsåt

Slutsatsen blir att mannen måste ha haft uppsåt till att flickan ännu inte fyllt 15 – och han ska därför fällas för tre fall av våldtäkt mot barn.

Mannen har i och för sig inte använt hot eller våld, men flickan har varit förhållandevis ung samtidigt som de sexuella gärningarna pågått under viss tid och innefattat både vaginala och orala samlag. Straffvärdet överstiger därför det minimistraff på två års fängelse som gällde vid tidpunkten för gärningarna. Påföljden bestäms i stället till tre och ett halvt års fängelse.

Mannen har visserligen till följd av en diagnos problem med bland annat det sociala samspelet, men enligt hovrätten saknat gärningarna ett tydligt samband med dessa bristande förmågor. Diagnosen ska därför inte resultera i en lindrad påföljd och det saknas även i övrigt förmildrande omständigheter.

24-åringen ska som en konsekvens av domen betala 140 000 kronor i skadestånd till flickan, där 125 000 avser kränkning och 15 000 avser sveda och värk. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: