Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Får bo kvar i lägenhet efter att störande son dömts till rättspsyk

Nyheter
Publicerad: 2022-04-21 11:28
Foto:TT

Kvinnan får bo kvar, trots att grannarna under lång tid utsatts för störningar som går utöver vad de ska behöva tåla.
Störningarna har nämligen varit hänförliga till kvinnans son, som nu dömts till rättspsykiatrisk vård och inte kommer att återvända till lägenheten.
Det vore då oskäligt att låta hyresavtalet upphöra, enligt en oenig hovrätt.

En bostadsrättsförening vände sig till Hyres- och arrendenämnden i Stockholm och ansökte i egenskap av hyresvärd om att en kvinnas avtal avseende en hyresrätt i centrala Stockholm inte skulle förlängas. Kvinnan har hyrt lägenheten sedan 1997 och grannarna har i olika perioder klagat på störningar från lägenheten. 

Sonen störde

Enligt uppgifter i ärendet förekom det frekvent störningar från lägenheten när kvinnans sambo fortfarande bodde kvar på adressen. Efter att han flyttat och kvinnan bodde kvar med sin son blev det lugnare. Sonen växte dock upp och med tiden började grannarna störas av högljudda bråk mellan mor och son. Sonen flyttade så småningom till ett eget boende, men när hans förhållande tog slut flyttade han åter in med sin mamma – och det är de störningar som förekommit i tiden efter detta som upphörsyrkandet avser.

Kvinnan förklarade i hyresnämnden att sonen har psykologiska problem där han hör röster och har ångest. Kvinnan medgav att hon inte kan hantera sonen och säger sig ha försökt få in honom på psykiatrisk mottagning vid upprepade tillfällen, men sonen ska ha skrivits ut omgående varje gång. Sonen hade vid tidpunkten för sammanträdet i hyresnämnden dömts för brott till rättspsykiatrisk vård – något som kvinnan beskrev som positivt eftersom sonen nu ”får den vård han behöver”. Sonen skulle stanna på den rättspsykiatriska kliniken under lång tid – och den dag han släpps ut skulle han inte bo med kvinnan utan på egen hand, uppgav hon.

Allvarliga störningar

Hyresnämnden konstaterade att de grannar som hörts i målet samstämmigt hade berättat om allvarliga störningar som pågått under lång tid. Kvinnan hade också själv berättat om störningar – där det bland annat blivit mycket högljutt när kvinnan väckts och ”inte längre orkat hantera” sonen. Störningarna var hänförliga till en person som kvinnan ansvarade för hyresrättsligt och har hade överstigit vad grannarna skulle behöva tåla.

Efter att sonen omhändertagits drygt fyra månader före sammanträdet hade några störningar dock inte förekommit. Även om kvinnan själv bidragit till vissa störningar hade problemen enligt nämnden uppenbarligen haft ursprung i och samband med sonens varande i huset – och efter att han dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning skulle det behövas ett domstolsbeslut innan han skulle bli fri igen. Stadsdelsförvaltningen hade i ärendet samtidigt förklarat att man har ansvar för att sonen vid en sådan tidpunkt får ett boende.

Orsaken borta

Orsaken till störningarna hade vid sammanträdet försvunnit. Trots störningarnas allvar och den tid de pågått gjorde omständigheterna enligt hyresnämnden att det vore oskäligt mot kvinnan att låta hennes hyresavtal upphöra. Upphörsyrkandet avslogs därför.

Svea hovrätt ansluter sig nu helt till hyresnämndens bedömning när man avslår bostadsrättsföreningens överklagande.

Ett hovrättsråd är dock av skiljaktig mening och anser att kvinnas hyresavtal borde upphöra. Kvinnan har själv bidragit till en del av störningarna, har inte vidtagit tillräckligt kraftfulla och konsekventa åtgärder mot sonen och tycks inte ha förstått allvaret i de störningar som grannarna utsatts för, enligt den skiljaktiga meningen. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: