Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Får behålla lägenhet – trots folkbokföring i fritidshus

Nyheter
Publicerad: 2022-04-20 13:29
Genrebild. Foto Hasse Holmberg / TT

Hovrätten går på samma linje som hyresnämnden och avslår Poseidons talan om att eb kvinnas hyresavtal i Göteborg ska upphöra.
Hyresgästen har under mycket lång tid varit skriven på en fritidsfastighet i Härryda som hon äger, men huset lämpar sig inte för året-runt-boende och förklaringen till varför hon valt att inte skriva sig i lägenheten är rimlig.

Det kommunala bostadsbolaget Poseidon vände sig till Hyres- och arrendenämnden i Göteborg och yrkade att en kvinna som sedan 1995 hyr en tvåa i utkanten av Göteborg inte skulle medges förlängning av sitt avtal. Enligt bolaget saknar kvinnan behov av lägenheten, eftersom hon är bosatt på en annan adress. 

Genomförde utredning

Värden hade låtit Störningsjouren utföra en utredning kring kvinnans boendeförhållanden där slutsatsen var att hon sedan tidigt 90-tal varit bosatt och folkbokförd på en fastighet i Härryda som varit i hennes och hennes makes ägo de senaste 30 åren.

Våren 2021 skickade Störningsjouren ett kontaktbrev till kvinnan – och efter detta ändrade hon sin folkbokföring till prövningslägenhetens adress.

Kvinnan bestred upphörsyrkandet och gjorde gällande att hon och maken haft sin permanenta bostad i prövningslägenheten allt sedan avtalet ingicks. Fastigheten i Härryda är ett fritidshus där de vistas cirka tre månader om året för att komma i väg från stan. Huset är inte vinterbonat, utan stängs ned på hösten och öppnas upp på våren. På hösten blir det också fuktigt i huset och kvinnan, som har fibromyalgi, anser sig då inte kunna bo där.

Att makarna folkbokfört sig i fritidshuset hade haft att göra med makens veteranbilsverksamhet, som inte går att försäkra till ”vettiga premier” på prövningslägenhetens adress. Detta hade också skett vid en tidpunkt då det var ”mera tillåtet” att vara folkbokförd på en adress där man inte bor permanent, menade kvinnan. Att hon sedermera ändrat adress hade att göra med att hon blivit uppmärksammad på att hon gjort fel.

Rimliga förklaringar

Enligt hyresnämnden ålåg det kvinnan att lämna en rimlig förklaring till varför folkbokföringsuppgifterna inte skulle spegla de verkliga boendeförhållandena. Enligt nämnden framstod berättelsen dock som trovärdig – och fritidsfastigheten är inte lämpad för året runt-boende. Kvinnans make hade dessutom i allt väsentligt bekräftat kvinnans uppgifter och bland annat berättat om den veteranbilsverkstad han har på fritidsfastigheten.

Sammantaget fick förklaringarna till varför makarna inte varit folkbokförda på fastigheten anses rimliga – och Poseidon hade i princip inte åberopat någon motbevisning. Slutsatsen blev att bolaget inte hade visat att kvinnan saknar behov av prövningslägenheten och upphörsyrkandet avslogs därför.

Svea hovrätt ansluter sig nu helt till hyresnämndens bedömning och avslår Poseidons överklagande utan några tillägg. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: