Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fälls för vållande efter hammarslag i huvudet på mamma

Nyheter
Publicerad: 2022-01-11 10:22
Illustrationsbild Foto: Anders Wiklund / TT /

När de båda vuxna bröderna slogs försökte deras mamma gå emellan. Det slutade med att hon fick ett hammarslag i huvudet som resulterade i begränsade krosskador. En av sönerna fälls nu för vållande till kroppsskada, grovt brott – och för olaga hot mot sin bror.

En 37-årig man åtalades i Uppsala tingsrätt efter en incident i Uppsala i maj 2020. Mannens mamma hade då drabbats av sårskada, svullnad och blödning efter att ha blivit slagen i huvudet med en hammare. 

37-åringen låg vid tillfället i en infekterade vårdnadstvist angående sina båda döttrar och bodde tillfälligt med dem i sin mammas lägenhet ihop med en bror. Bröderna hade hamnat i konflikt eftersom 37-åringen inte kände att han fick stöd i vårdnadskonflikten och den aktuella dagen hade det lett till handgripligheter.

Hammare och stekpanna

37-åringen hade kommit in i köket och hytt med en hammare och velat att brodern skulle lämna lägenheten. Brodern hade då tagit upp en stekpanna och i detta skede hade mamman gått emellan.

Mamman, som stått vänd mot 37-åringen, hade något ögonblick senare träffats av hammaren i ansiktet. 37-åringen menade att han hade måttat ett slag mot stekpannan, men att hammaren sedan måste ha studsat och träffat mamman. Tingsrätten menade att det oavsett det exakta händelseförloppet inte kunde råda någon tvekan om att mamman träffats av hammaren efter att denna svingats av 37-åringen.

Skadorna hade blivit förhållandevis begränsade och det fick därför anses framgå att hammaren inte svingats med full kraft. 37-åringen hade också genast slutat när han insett vad som hänt – och uppgav i tingsrätten att han inte heller menat att skada sin bror, utan att han bara haft ett behov att hävda sig mot honom och velat hota med hammaren.

Saknat uppsåt

Domstolen godtog att 37-åringen saknat uppsåt att skada och ansåg därför inte att han kunde fällas – vare sig för att ha försökt slå brodern, eller för att ha slagit mamman. Det saknades därför anledning att ta upp frågan om aberratio ictus, eller straffrättslig villfarelse.

Att hytta eller vifta med en hammare i närheten av andra människor är dock potentiellt livsfarligt och det måste 37-åringen ha varit medveten om. Det fanns enligt tingsrätten därför förutsättningar för att fälla honom för vållande till kroppsskada, grovt brott, i förhållande till mamman – även om skadorna blivit begränsade. Han hade dessutom medgett att han velat hota sin bror och han skulle därför också fällas för olaga hot. Även om hammaren införskaffats särskilt för detta ändamål saknades det anledning att bedöma det olaga hotet som grovt, ansåg tingsrätten.

Svea hovrätt gör inga större ändringar

37-åringen dömdes därför till villkorlig dom och 100 dagsböter på totalt 35 000 kronor för vållande till kroppsskada, grovt brott, samt olaga hot.

Svea hovrätt ändrar nu dagsbotsbeloppet med hänsyn till 37-åringens ekonomiska förhållanden, men gör inga ändringar i övrigt. Tingsrättens dom står alltså fast.

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se