Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fälls för stöld på IKEA – ”miss” i självskanning var uppsåtlig

Nyheter
Publicerad: 2022-09-08 10:15

Hovrätten ändrar den friande domen och fäller en man i 30-årsåldern för stöld, efter ett besök på IKEA i Malmö.
Mannen säger sig ha saknat uppsåt och har förklarat missarna i självskanningen med stress på grund av två medföljande barn.
Hovrätten anser dock att omständigheterna är anmärkningsvärda och bedömer att vittnesmål från väktare styrker åtalet.

En man i 30-årsåldern åtalades i Malmö tingsrätt för stöld, efter en händelse på IKEA:s varuhus i Malmö i mars 2022. Mannen hade besökt varuhuset ihop med två barn och använt sig av en så kallad självskanningskassa på vägen ut.

En väktare som arbetat på varuhuset har uppmärksammat mannen och i direkt anslutning till kassan efterfrågat kvitto. Det har då visat sig att mannen haft fyra obetalda varor på sig som tillsammans varit värda över 2 000 kronor.

Hög stressnivå

Mannen uppgav under huvudförhandlingen att barnen hade börjat bli jättetrötta och att han egentligen velat ha en vanlig kassa eftersom det är lättare med två barn. Det var dock bara självskanningen som var öppen. Tre av varorna var dubbletter, på så vis att mannen köpt flera likadana varor – men här hade bara den första registreringen av streckkoden gått in. Mannen undrade därför om det kunde vara något fel på systemet. Den fjärde varan – ett toalettbord – hade mannen skannat – och det framgick av övervakningsfilmer från kassan som åberopats av åklagaren.

Mannes stressnivå hade varit hög och han hade inte tittat på totalsumman utan bara betalat och lämnat kassaområdet. ”Han borde dubbelkollat att allt verkligen skannades, men hans son var trött och grät och dottern sprang fram och tillbaka”, förklarade mannen. Något uppsåt att stjäla hade det dock inte handlat om.

Väktaren uppgav för egen del att han sett hur mannen låtit bli att skanna toalettbordet samt två gardinskenor. Han hade också upplevt det som att processen gått fort och att mannen inte tittat på skärmen.

Friades i tingsrätten

Tingsrätten ansåg dock inte att bevisningen mot mannen höll utan frikände mannen från stöldåtalet.

Det var enligt domstolen inte möjligt att utifrån varuhusets övervakningsfilmer och väktarens ”förhållandevis kortfattade redogörelse” slå fast att mannen verkligen haft uppsåt att stjäla varorna. Det kunde i stället vara så som mannen beskrivit och åtalet ogillades därför.

Hovrätten över Skåne och Blekinge river nu upp den friande domen och dömer mannen till skyddstillsyn för stöld.

Domstolen delar tingsrättens uppfattning att det inte är möjligt att utifrån övervakningsfilmerna går att dra någon slutsats kring mannens eventuella uppsåt. Filmerna visar dock att väktaren har stått ”väl placerad med goda förutsättningar att göra korrekta iakttagelser”. Iakttagelserna om att mannen underlåtit att skanna bland annat toalettbordet får därför anses tillförlitliga.

Det framstår samtidigt som anmärkningsvärt att mannen inte skulle ha reagerat på att det belopp han betalade var väsentligt lägre än vad varorna totalt sett skulle ha kostat. Detta är särskilt anmärkningsvärt eftersom bara toalettbordet i sig har kostat nästan lika mycket som mannen betalat i kassan.

Uppsåt bevisat

Slutsatsen blir att åklagaren har lyckats bevisa att mannen haft uppsåt att stjäla och han fälls nu i enlighet med åtalet. Mannen har återfallit i brott bara ett halvår efter att ha dömts för olovlig identitetsanvändning, bedrägeri, häleri och brukande av falsk urkund. Återfallet avser dock brott av ett lindrigare slag och utgör enligt hovrätten ”inte ett särskilt starkt skäl för fängelse”. Det saknas samtidigt inte helt anledning att anta att en skyddstillsyn kan bidra till att mannen avhåller sig från fortsatt brottslighet. Påföljden bestäms därför till skyddstillsyn. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: