Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Entreprenör skadeståndsskyldig – lagade terrassen med tejp

Nyheter
Publicerad: 2021-04-22 10:02
Genrebild. Foto: TT

Ett försäkringsbolag får i tingsrätten rätt till skadestånd regressvis av det entreprenadbolag som försäkringstagaren anställt för att uppföra ett hus som sedan sålts vidare.
Entreprenören hade nämligen orsakat vattenläckage vid takterrassen genom att använda ett felaktigt tätningsmedel och i stället för att avhjälpa felet tejpades en skarv igen.

En man gav ett entreprenadbolag i uppdrag att bygga ett småhus åt honom och efter att det hade slutförts godkändes arbetena vid slutbesiktning i april 2014. Därefter sålde mannen fastigheten, men i november 2016, drygt ett halvår efter överlåtelsen, upptäckte köparna ett vattenläckage i anslutning till terrassen.

I december 2016 reklamerade därför köparna till mannen och anförde att dolt fel förelåg, och krävde därför nedsättning av köpeskillingen. Mannens försäkringsbolag bedömde att felet utgjorde grund för nedsättning av köpeskillingen och betalade ut ett belopp på 696 000 kronor till köparna. På grund av det framställde försäkringsbolaget ett regresskrav i Malmö tingsrätt mot entreprenören.

Konsumentköplagen tillämplig

Domstolen konstaterar inledningsvis att det är konsumenttjänstlagens regler om småhusentreprenader som aktualiseras i och med att det bakomliggande entreprenadavtalet är ingånget mellan en näringsidkare och en konsument. 

Enligt den person som genomfört den tekniska undersökningen av byggnaden berodde skadorna på att takterrassens tätskikt inte var fackmässigt utfört, vilket även den man som senare reparerade byggnaden höll med om. Båda hävdade att entreprenören använt ett tätningsmedel som inte kan användas som tätskikt på det sätt som gjorts, vilket även tillverkaren av medlet intygat.  

Rätten anser därför att det grundläggande felet, det vill säga icke fackmässigt utfört tätskikt under takterrassen, gjorde att fastigheten avvikit från vad köparna med fog kunnat förutsätta och att det rör sig om ett dolt fel. 

Rätt till avdrag

Köparna hade alltså rätt att få avdrag på köpeskillingen, vilket innebär att försäkringsbolaget drabbats av en ekonomisk skada till följd av fel och skador på fastigheten och det har rätt att kräva skadestånd enligt 31 § konsumenttjänstlagen.

Vad gäller skadans storlek anför entreprenören att för mycket arbete hade lagts ned för att rätta till felen. Några mer preciserade uppgifter kring vilka åtgärder som var onödiga läggs dock inte fram, och domstolen går därför teknikerns bedömningen som han gjort efter undersökningen av huset, att åtgärdandekostnaderna låg på 910 000 kronor.

Entreprenören vinner inte heller framgång med sin invändning om att reklamation skett för sent. Köparna hade i princip omgående kontaktat bolaget efter att ha upptäckt fuktproblemen  och det finns ingenting som tyder på att de borde ha upptäckt felet tidigare. 

Tejpat skarven

Domstolen framhåller avslutningsvis att entreprenören inte gjort någonting för att avhjälpa felen. I stället för att rätta till grundproblemet hade bolaget endast tejpat skarven mellan taket och väggen.

Försäkringsbolaget har därför rätt att få skadestånd och entreprenören ska betala 696 000 kronor och även ersätta motpartens rättegångskostnader på sammanlagt 511 468 000 kronor. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Fredrika Lageryd
red@dagensjuridik.se