Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ek fälldes av misstag på Gotland – inte vacker nog för skadestånd

Nyheter
Publicerad: 2020-07-29 13:41
Eken på bilden är inte eken i texten. Foto: Fotograferna Holmberg / TT /

Skogsstyrelsen fällde av misstag en 40-årig ek som fastighetsägarna på Gotland kräver 50 000 kronor i skadestånd för.
Tingsrätten anser att det inte var möjligt ens för en erfaren yrkesman att utskilja eken som ”inte kan sägas ha något skönhetsvärde eller fylla någon särskild funktion eller på annat sätt markera skillnad mot övriga träd i närheten”.

På den aktuella fastigheten i Fårösund på Gotland växte ett antal almar som drabbades av almsjuka. Efter en inventering av almbeståndet på Gotland vidtog Skogsstyrelsen i förekommande fall åtgärder för att avverka och destruera almar. I enlighet med det träffade Skogsstyrelsen ett avtal med makarna som äger fastigheten om att avverka och destruera almar på deras fastighet. På fastigheten fanns också en ek, omkring 40 år gammal, som kom att avverkas i samband med att almarna avverkades.

Krävde skadestånd

Makarna begär därför 50 000 kronor i skadestånd för Skogsstyrelsens misstag. De anser att Skogsstyrelsen har agerat oaktsamt. Skogsstyrelsen har vid utförandet av uppdraget haft att skilja mellan almarna och eken. Detta inte minst eftersom det kan krävas att Skogsstyrelsen besitter särskild expertiskunskap vad avser uppdraget.

Den aktuella skadan ska svara mot kostnaden för att så långt som möjligt försätta den skadelidande i samma läge som rådde innan eken fälldes. Det är inte möjligt att återställa det läget fullt ut. Det närmaste man kan komma är återplantering av två mindre ekar. Kostnaden för en sådan återplantering uppgår till 43 425 kronor. Därtill kommer att makarna anser sig ha lidit skada genom förlusten av ekens unika placering, omfattning och volym.

Erfaran entreprenör

Skogsstyrelsen anser att det inte är möjligt att tillskriva Skogsstyrelsen oaktsamhet i någon bemärkelse. Skogsstyrelsen anlitade en mycket erfaren entreprenör för arbetet. Denne entreprenör kunde trots denna erfarenhet inte urskilja någon ek i dungen. Dessutom kan eken inte tillskrivas något skönhetsvärde, Den var kraftigt beskuren/toppkapad och växte mitt i en dunge av anda träd.

Skräder inte orden

Domaren i målet – den tidigare lagmannen på Gotlands tingsrätt Mikael Mellqvist – skräder inte orden om denna ek. ”I ett fall som det aktuella är det inte särskilt svårt att konstatera att den aktuella eken i sig torde vara i praktiken värdelös. Och att frånvaron av denna lilla och stympade ek skulle kunna påverka fastighetens värde i negativ riktning på något sätt förefaller i allra högsta grad långsökt” skriver han.

Om Skogsstyrelsen hade varit oaktsam skulle alltså skadestånd ändå inte ha utgått. Men tingsrätten slår dessutom fast att Skogsstyrelsen inte var oaktsamt. Domstolen skriver: ”På Skogsstyrelsen, inklusive av styrelsen anlitade entreprenörer, för utförande av aktuella arbeten kan förhållande höga krav ställas på kompetens och omdömesförmåga. Med ledning av det bildmaterial som lagts fram och vad de båda vittnena uppgett kan inte någon annan slutsats dras än att Skogsstyrelsen och dess entreprenör har uppfyllt dessa höga krav vid arbetets utförande.

Tingsrätten gör med andra ord den bedömningen att det inte var möjligt ens för en erfaren yrkesman att med för situationen normala undersökningar urskilja att det bland de träd som fälldes fanns en enstaka ek. Inte minst bildmaterialet visar också att det var frågan om ett mindre träd vars gestaltning och placering på fastigheten inte kan sägas ha något skönhetsvärde eller fylla någon särskild funktion eller på annat sätt markera skillnad mot övriga träd i närheten”.
Ärendet överklagades till Svea Hovrätt som inte meddelade prövningstillstånd.
(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.