Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Dömda frias från gruppvåldtäkt – flickan ”vred på sanningen”

Nyheter
Publicerad: 2021-02-23 11:24
Foto: Gorm Kallestad/TT

Två män frias i hovrätten från grov våldtäkt på en flicka.
Flickan har själv berättat att hon ”vred” lite på vad hade hänt när hon berättade om händelsen på akutmottagningen morgonen därpå.
Att i ett helt oträngt läge vrida på sanningen på detta sätt medför enligt hovrätten att extra stor försiktighet måste iakttas vid värdering av flickans uppgifter.

Två män i 45-årsåldern åtalades vid Stockholm tingsrätt för grov våldtäkt på en flicka i Stockholm en julikväll 2020.
Enligt åklagaren hade männen tillsammans och i samförstånd med våld genomfört samlag utan flickans samtycke samt tilltvingat sig oralsex med henne. Våldet hade bestått i att den ena mannen suttit på flickan och betvingat henne med sin kroppstyngd.

Samtidigt som detta skedde hade den andra mannen försökt dra av flickan hennes byxor. Därefter ska den ena mannen ha tryckt ner flickans huvud mot en kudde medan den andre mannen försökt tvinga flickan att ge honom oralsex.
Båda männen vidgick att de utfört de aktuella sexuella handlingarna med flickan men gjorde gällande att flickan deltagit frivilligt.

Det var utrett att målsäganden befunnit sig hemma hos den ena mannen tillsammans med en kompis samt den andre mannen.

Framstod som självupplevd

Tingsrätten ansåg att flickans berättelse varit klar, relativt detaljrik och att den framstod som självupplevd. Det var vidare utrett att hon inte varit påverkad av vare sig alkohol eller narkotika.
Samtidigt skedde undersökningen av flickans kropp dagen därpå klockan 10 på förmiddagen, av en barnmorska som tingsrätten förmodade saknade såväl utbildning i eller erfarenhet av att hålla förhör. Omständigheterna kring förhöret innebar att utrymmet för missförstånd och fel var dock mycket stort, ansåg tingsrätten.

Flickan och dennas väninnan hade dessutom lämnat olika uppgifter i vissa delar avseende händelseförloppet. Enligt tingsrätten måste situationen dock ha varit mycket skrämmande för de båda, vilket kunde ha påverkat deras olika minnesbilder av varför de valt att stanna kvar i lägenheten.  

Dömdes för grov våldtäkt

Trots vissa osäkerheter och skillnaderna i flickans och dennas väninnas ansåg tingsrätten det ställt utom rimligt tvivel att de båda männen, såsom medgärningsmän, tilltvingat sig både oralsex och ett vaginalt samlag av flickan. Då flickan flera gånger sa ”nej” och försökte komma loss måste det samtidigt ha varit tydligt för männen att flickan inte deltog frivilligt.

Den ena mannen dömdes sammanfattningsvis för grov våldtäkt och våldtäkt till sex och ett halvt års fängelse. Den andre mannen dömdes för grov våldtäkt och vapenbrott till fem och ett halvt års fängelse.

Hovrätten friar helt

Svea hovrätt friar nu de båda männen från våldtäktsåtalen och anför bland annat följande.

Flickans berättelse om vad som hände i sovrummet är i och för sig inte osannolik. Hon var varken alkohol- eller drogpåverkad vilket innebär att hennes förutsättningar för att redogöra för vad som hände den aktuella natten borde ha varit goda, trots hennes unga ålder och trots att hon var trött.

På morgonen efter händelsen åkte flickan till akutmottagningen för våldtagna. I de journalanteckningar som gjordes där beskrivs en betydligt våldsammare händelse än den som framgår av gärningsbeskrivningen och av de uppgifter som flickan lämnat vid polisförhören och i tingsrätten. Samtidigt har barnmorskan som gjorde anteckningarna inte hörts i målet, noterar domstolen. Flickan har uppgett att hon tyckte hela situationen på akutmottagningen och att hon, för att inte bli ”dömd”, avstod från att berätta allt utan i stället ”vred lite på det”.

”Att målsäganden på detta sätt, i nära anslutning till händelsen och i ett helt oträngt läge, vrider på sanningen medför att extra stor försiktighet måste iakttas när domstolen värderar hennes uppgifter”, menar hovrätten. Det måste därför ställas höga krav på att det finns robust stödbevisning som talar för att det flickan därefter berättat för polisen alltjämt är riktigt.

Ger inte stöd

Varken rättsintyget eller den åberopade promemorian om låset i sovrumsdörren ger något stöd för flickans berättelse. Inte heller den övriga skriftliga bevisningen ger något sådant stöd, konstaterar domstolen.

Sammantaget bedömer hovrätten – mot bakgrund av den försiktighet som flickans uppgifter måste värderas med – att stödbevisningen inte är tillräcklig för att våldtäktsåtalen ska anses vara styrkta. Männen frias därför från dessa åtal. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
gruppvåldtäktfrias

Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se