Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Civilrätt

Kammarrätten ger föräldrarna rätt – flicka får heta Y

Ny HFD-dom blev tunga på vågen

Polisen skickade felaktiga belastningsregisterutdrag

450 felaktiga utdrag har skickats ut - utreds av Datainspektionen

Kriminalvården tar bort möjlighet att sätta in pengar till intagna

Får skarp kritik av advokat Johan Eriksson

Expert: Här är de arbetsrättsliga fällorna vid bolagsköp

”De misstagen kan bli mycket dyra och svåra att läka"

Skärmdump från Facebook räcker inte – frias från hets mot folkgrupp

Inte tillräckligt utrett om det är något som den tilltalade har publicerat

”Stora ekonomiska värden men ingen rättspraxis”

Experter efterlyser prejudikat kring förhandsavtal för bostadsrätter

Ingen diskriminering när döv nekades receptionistjobb

Sökte vikariat hos landsting - men kallades aldrig till intervju

Arvingar får del av journaluppgifter om avliden

Skulle användas för klander av testamente

Polisens internrevision sågar utredningsverksamheten

Konservativ med alltför stort fokus på brottsoffren

Fastighetsförvaltaren får böta efter allvarlig skolgårdsolycka

Tvingas betala halv miljon

Mamma nekas insyn i sin 17-årige sons journal

Så mogen att han själv kan bestämma

Man nekas livränta för vibrationsskador

Finns inte övervägande skäl som talar för ett samband enligt rätten

”Barns uppväxt går inte i repris, den är här och nu”

Nu är barnkonventionen svensk lag

Polisen spelade in möte mellan misstänkt och försvarare

Kritiseras av JO - strider mot rättegångsbalken

Nigerias ambassad inte skyddad av immunitet i arbetstvist

Tidigare anställd kan kräva uppsägningslön

Regeringen: Fler brott där barn är misstänkta ska prövas i domstol

Ny utredning tillsatt - som en del i Regeringens 34-punktsprogram

Kommunalråd bröt mot efterforskningsförbudet

Får kritik av JO

Läkarutlåtande tillräckligt för att omhänderta vapen

HFD ger polisen rätt - men ett justitieråd skiljaktigt

Socialtjänsten får inte ställa krav på drogtester för ungdomstjänst

Är ett kroppsligt ingrepp

Hotellkedja tvingas ersätta restaurangmusik

Musik i serveringsutrymmen särskilt ersättningspliktig