Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Brist på uppsåt friar dömd man från våldtäkt på autistisk kvinna

Nyheter
Publicerad: 2021-01-12 10:22
Genrebild Foto: Jessica Gow / TT

Det finns betydande tvivel kring huruvida en man varit likgiltig inför att kvinnan inte deltog frivilligt på det sätt som förutsätts för uppsåt.
Det anser hovrätten och friar nu en tidigare dömd 45-årig man för våldtäkt på sin flickväns autistiska dotter.

En 45-årig man åtalades vid Växjö tingsrätt för att ha våldtagit dottern till sin dåvarande flickvän.
Av läkarjournalen framgick att målsäganden har diagnosen autism, att hon har tre barn och har en stödfamilj samt att hon tidigare haft panikångest och självskadebeteende.

Såg honom som pappa

Kvinnan berättade att hennes mamma varit ihop med 45-åringen i några månader och att han varit omhändertagande om kvinnan. Hon hade många gånger sagt till mannen att hon såg honom som sin pappa.

Genom kvinnans uppgifter samt vittnesuppgifter och mannens egna uppgifter var det inledningsvis styrkt att mannen smekt kvinnans ben när hon lagt sig för att sova och att han våldfört sig på henne sexuellt genom en handling är jämförlig med samlag.

Frågan var då om mannen förstått att kvinnan inte samtyckte till handlingen. Av utredningen framgick att 45-åringen märkt att kvinnan tidigare dragit sig undan från honom när han smekt hennes ben. Han kände även till att kvinnan kallade honom för ”pappa” och såg honom som en närstående person.

”Måste stått klart”

Mot bland annat den bakgrunden fann tingsrätten att det måste ha stått klart för mannen – oavsett om han förstått att hon sov eller inte – att han inte haft samtycke från målsägandens sida att bli penetrerad.

Utifrån en helhetsbedömning av omständigheterna ansåg tingsrätten dock att omständigheterna inte klart avvek från vad ”normalfallet”, och rubricerade därför gärningen som våldtäkt av normalgraden. Påföljden bestämdes till två års fängelse och mannen ålades betala 115 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Göta hovrätt gör inledningsvis samma bedömning som underinstansen beträffande den sexuella gärningen som sådan. Det är alltså bevisat att den 45-årige mannen förgripit sig på målsägandens utan att hon deltog frivilligt i detta.

Ger inte stöd

Frågan är dock om målsägandens ofrivillighet täcks av mannens uppsåt. Till skillnad från underinstansen anser hovrätten inte att utredningen ger något stöd alls för att mannen förstod att deltagandet inte var frivilligt från kvinnans sida.

När mannen rörde vid kvinnans ben och hon vände sig kan mannen nämligen mycket väl ha uppfattat det som att kvinnan lade sig tillrätta för att vila – inte för att dra sig undan. Samtidigt är det inte visat att mannen kände till att hon, på grund av sin autism, har svårt för att säga nej, utan i stället drar sig undan.

”Betydande tvivel”

Enligt mannen själv har han inte uppfattat sig som en pappa för kvinnan, och det är inte klarlagt att han skulle ha förstått att hon såg honom på det sättet. Samtidigt talar mannens agerande omedelbart efter övergreppet att han inte hade utsatt kvinnan för den sexuella handlingen om han förstått att deltagandet inte var frivilligt.

Sammantaget finns det enligt hovrätten betydande tvivel kring huruvida mannen varit likgiltig inför att målsäganden inte deltog frivilligt. Kravet på uppsåt är därför inte uppfyllt och åtalet ogillas. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se