Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Biträde i LVU-mål fick ersättning prutad utan anledning

Nyheter
Publicerad: 2021-09-14 10:17
Foto Leif R Jansson / TT

Förvaltningsrätten gjorde fel när man prutade ett offentligt biträdes ersättning i ett LVU-ärende.
Trots en utförlig arbetsredogörelse har underinstansen inte motiverat vilka delar av arbetet som skulle ha varit onödiga – och enligt kammarrätten framstår åtgärderna som rimliga i förhållande till uppdragets art och omfattning.

En advokat var vid Förvaltningsrätten i Stockholm förordnad som ombud och offentligt biträde för vårdnadshavaren vid en process om beredande av vård av unga avseende en nu 14-årig flicka placerad på HVB-hem. 

Den lokala socialnämnden beslutade våren 2021 att omedelbart omhänderta flickan och ville att förvaltningsrätten skulle besluta om omedelbar vård på grund av omsorgsbrister hos vårdnadshavaren – eller på grund av socialt nedbrytande beteende och missbruk av beroendeframkallande medel. Flickan har ansetts vistas i riskfyllda miljöer med kriminella aktiviteter och misstänks ha ett eget missbruk.

Fick ersättning för åtta timmar

Förvaltningsrätten ansåg inte att det brister i omsorgen som kunde motivera vård, men ansåg att det var uppenbart att flickan på grund av socialt nedbrytande beteende och missbruk av beroendeframkallande medel hade ett vårdbehov. Det ansågs inte att flickan – som avvikit från tidigare placeringar – kunde vårdas på frivillig väg och det var därför motiverat med tvångsvård för att komma till rätta med problemen.

Domstolen beslutade samtidigt att tillerkänna advokaten ersättning som offentligt biträde motsvarande åtta timmars arbete, att jämföra med de tio timmar och 33 minuter som han yrkat på. Förvaltningsrätten nöjde sig med att konstatera att den nedlagda tiden inte bedömdes som ”fullt ut motiverad”, med hänsyn till uppdragets art och omfattning.

Överklagade

Advokaten överklagade ersättningsbeslutet. Förvaltningsrätten har inte specificerat vilka åtgärder som skulle ha varit onödiga eller för omfattande, trots att det funnits en utförlig kostnadsräkning att gå på. Advokaten betonade även att resultatet blivit lyckat, då ansökan inte beviljats på grunden om brister i omsorgen som nämnden också yrkat på. ”Ärendet har varit ett något mer komplext sådant med en bristfällig utredning, vilket krävt en mer noggrann genomgång av socialtjänstens arbete och utredningar”, avslutade advokaten.

Kammarrätten i Stockholm beslutar nu också att ändra förvaltningsrättens beslut och tillerkänna advokaten hela den yrkade ersättningen för arbetet som offentligt biträde.

Utförligt specificerat

Domstolen bekräftar att advokaten utförligt har specificerat tidsåtgången för de åtgärder som han vidtagit i målet, samtidigt som förvaltningsrätten inte motiverat vilka delar av arbetet som inte skulle ha varit nödvändiga.

Enligt kammarrätten framstår advokatens åtgärder också som rimliga i förhållande till uppdragets art och omfattning. Den begärda ersättningen har med andra ord varit skälig och det har inte funnits någon anledning för förvaltningsrätten att pruta arvodet. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se