Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Beviljas medlemskap i BRF trots misstankar om brott mot föreningen

Nyheter
Publicerad: 2021-05-26 13:00
Foto: Fredrik Sandberg / TT /

Förundersökningen avseenden den 28-årige mannens påstådda delaktighet i bedrägeribrott mot bostadsrättsföreningen har lagts ner.
Det konstaterar båda underinstanserna som anser att föreningen inte heller i övrigt visat godtagbara skäl för att neka mannen medlemskap i föreningen.

En bostadsrättsförening i Sundsvall ville neka medlemskap till en 28-årig man i föreningen och hänsköt tvisten till Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.
Enligt föreningen hade mannen bland annat överfakturerat arbete som utförts i föreningen men inte bokfört intäkterna för detta och därigenom begått brott och orsakat skada för föreningen.

Stor varsamhet

Hyresnämnden betonade emellertid att möjligheten att vägra inträde på grund av bristande personliga kvalifikationer ska utnyttjas med stor varsamhet.

Av utredningen framgick att förundersökningen mot 28-åringen hade lagts ned. Mot den bakgrunden ansåg nämnden att det saknades fog för nekat medlemskap. Sammantaget beviljades därmed 28-åringens medlemskap i föreningen.

Beslutet överklagades till Svea hovrätt.

”Skäl att misstänka”

Enligt föreningen finns det alltså skäl att misstänka att 28-åringen medverkat till brott mot föreningen genom att den vilseletts att oriktigt betala i vart fall 360 000 kronor till ett konkursbolag för arbeten som inte har utförts.

Det går dock inte att lägga enbart en enda vittnesberättelse till grund för den slutsatsen, anser hovrätten, och anser det inte visat att 28-åringen ens varit inblandad i renoveringsprojektet.

Sammantaget finner hovrätten, liksom underinstansen, att bostadsrättsföreningen inte visa objektivt godtagbara skäl för att vägra 28-åringen medlemskap i föreningen. Överklagandet avslås därmed. Föreningen ska som förlorande part ersätta 28-åringen för hans rättegångskostnad med 105 000 kronor, allt avseende ombudsarvode.  (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se