Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Besked om strandskyddsdispens dröjde år – får skadestånd

Nyheter
Publicerad: 2021-10-13 10:48
Genrebild Foto: Fredrik Sandberg / TT /

En man som ansökt om strandskyddsdispens men på grund av länsstyrelsens inaktivitet behövt vänta drygt fyra år på slutligt besked får 20 000 kronor i skadestånd.
JK anser att Europakonventionens krav på rättegång inom skälig tid har åsidosatts på grund av den långa handläggningstiden.

En man vände sig till Justitiekanslern, JK, och begärde 40 000 kronor i skadestånd på grund av Länsstyrelsen i Stockholms handläggning av ett ärende om strandskyddsdispens.

Mannen beviljades strandskyddsdispens för att vidta vissa åtgärder på sin fastighet av sin kommun. Därefter beslutade länsstyrelsen att överpröva en del av kommunens beslut den 13 juli 2016. Några år senare, den 11 december 2019, beslutade Länsstyrelsen att upphäva kommunens beslut.

Reell och seriös tvist

Sökanden överklagade därefter till Mark- och miljödomstolen i Nacka, som ändrade länsstyrelsens beslut och i stället fastställde kommunens beslut att bevilja strandskyddsdispens. Domen vann laga kraft den 27 november 2020.

JK konstaterar inledningsvis att den relevanta tidsperioden för rätten till rättegång inom skälig tid börjar löpa när det finns en reell och seriös tvist om en viss rättighet eller skyldig. Tidsperioden avslutas när tvisten är slutligt avgjord. Vid bedömningen ska – förutom den totala handläggningstiden – hänsyn tas till målets svårighet, parternas agerande, domstolarnas handläggning samt vad som stått på spel för den enskilde. Avseende bedömningen av domstolarnas handläggningstid ska beaktas om det förekommit längre perioder av inaktivitet.

Det framhålls därefter att en begäran om strandskyddsdispens rör en sådan civil rättighet som omfattas av artikel 6.1 i Europakonventionen. Den aktuella tidsperioden började löpa i samband med att länsstyrelsen beslutade att överpröva kommunens beslut och avslutades i samband med mark- och miljödomstolens dom. Handläggningstiden hos länsstyrelsen uppgår till cirka tre år och fem månader och den totala tiden för ärendet till ungefär fyra år och fyra månader.

Inte helt okomplicerat

JK noterar att länsstyrelsen inte vidtog några handläggningsåtgärder förrän ärendets slutliga handläggning påbörjades. Visserligen har ärendet inte varit helt okomplicerat men mot bakgrund av den betydande handläggningstiden och inaktiviteten hos länsstyrelsen anser JK att den totala handläggningstiden har varit så pass lång att konventionens krav om en rättegång inom skälig tid åsidosatts.

Mannen anses därför ha rätt till ekonomisk kompensation för konventionsöverträdelsen och med ledning av tidigare praxis bestäms ersättningen till 20 000 kronor. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand