Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Barnmorska avskedad efter slagningar i journaler

Nyheter
Publicerad: 2021-08-17 12:50
Genrebild Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / TT

En barnmorska som arbetsgivaren avskedat för att hon vid ett stort antal tillfällen tittat i patientjournaler som hon inte haft rätt till nekas behålla anställningen intermistiskt.

Den 53-åriga barnmorskan avskedades av Region Skåne sedan hon anklagats för vid ett stort antal tillfällen, olovligen och avsiktligt, ha berett sig tillgång till patientjournaler genom Region Skånes digitala journalsystem. Hon uppgavs ha tagit del av patientuppgifter trots att hon inte har deltagit i vården av patienterna eller av annat skäl behövt uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

Yrkade ogiltigförklarande

Agerandet står i strid med patientdatalagen. Att otillåtet gå in i patientjournal utan att själv delta i vården av patienten eller av annat skäl behöva uppgifterna för sitt arbete kan även utgöra dataintrång enligt brottsbalken. Under alla omständigheter har hon, enligt regionen, hanterat personligt lösenord/autentisering i strid med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården och interna instruktioner.

Barnmorskan yrkade i första hand, jämväl interimistiskt, bland annat att tingsrätten skulle ogiltigförklara avskedandet av henne enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Kvinnan hävdade att Region Skåne inledningsvis inte presenterat någon bevisning som visar att hon gjort sig skyldig till de handlingar som ligger till grund för avskedandet. Av Region Skånes utredning framgår inte närmare vilka åtgärder som hon vidtagit. Det är därmed svårt att dra säkra slutsatser om händelseförloppet och om laga grund för avskedande således förelegat.

160 otillåtna slagningar

I svaromålet påstår Region Skåne att 160 otillåtna slagningar funnits som ligger henne till last. Dessa slagningar presenteras dock inte närmare på ett sådant sätt som gör det möjligt för henne att bemöta dem eller för domstolen att bedöma dem. Hon kan inte på skäligt vis bemöta Region Skånes svaromål genom att gissa vilka patienter slagningarna avser.

I sin korta motivering skrev Växjö tingsrätt inledningsvis att vid en interimistisk prövning behöver tingsrätten inte ta ställning till om det finns laga skäl för avskedande, utan det är tillräckligt att det finns saklig grund för uppsägning för att det interimistiska yrkandet ska avslås (se bl.a. AD 1981 nr 20 och AD 2018 nr 58).

Saklig grund

Domstolen ska på det material som finns i målet, när det interimistiska beslutet fattas, göra en förhandsprövning av om det finns saklig grund för uppsägning. För ett interimistiskt förordnande om att anställningen ska bestå under tvisten krävs att tingsrätten finner att omständigheterna varit sådana att övervägande skäl talar för att det inte har förelegat ens saklig grund för uppsägning. Vid en förhandsbedömning är utgångspunkten generellt sådan att det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att det funnits saklig grund för uppsägning.

Tingsrätten gjorde vid en förhandsprövning den bedömningen att det förelegat saklig grund för uppsägning. Det interimistiska yrkandet skulle således lämnas utan bifall.

Arbetsdomstolen nekar prövningstillstånd. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Redan kund?

För dig som prenumererar

Bli Plus-kund idag för att ladda ner filen/filerna

barnmorska
Köp här

Tre månader 69 kr/månad, därefter 99 kr per månad. Ingen bindningstid.

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut:
Annons

Annons
Annons