Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bakslag för åklagaren – jägare frias från tjuvjakt på älg

Nyheter
Publicerad: 2022-09-21 12:48
Genrebild Foto: Eric Tagesson

Bevisningen mot den 76-årige jägaren håller inte för att slå fast att han olovligen skjutit älgen på annans jaktområde – och underlåtit att vidta de åtgärder som behövts för att spåra upp och avliva det skadeskjutna djuret.
Hovrätten går därför på samma linje som tingsrätten och friar 76-åringen, även om en skiljaktig nämndeman vill fälla.

En nu 76-årig jägare åtalades i Värmlands tingsrätt för jaktbrott efter fällningen av en älg i Kristinehamns kommun i november 2018. Enligt åklagaren hade jägaren skadeskjutit älgen olovligen på annans jaktområde – och sedan underlåtit att vidta de åtgärder som behövdes för att spåra upp och avliva djuret.

Åtalet avsåg en älgko som påträffats död mitt på en väg av en man som brukar vara jaktledare inom jaktområdet i fråga. Fyndet väckte genast misstankar, eftersom ingen jagade älg inom området det aktuella året. Kon hade träffats av en kula, men skottet satt enligt jaktledaren 40–50 centimeter för långt bak jämfört med vad som är brukligt. Djuret hade inte fått skador på vitala organ utan kunde enligt jaktledaren ha levt ett par dagar efter påskjutningen. Jaktledaren hade själv grävt ut kulan ur djurkroppen – och denna hade skickats till Nationellt Forensiskt Centrum för analys.

Kulan undersöktes

Möjligheterna att matcha kulan till rätt vapen hade enligt en forensiker som hördes i tingsrätten påverkats av att kulan träffat ben. Han och en kollega hade ändå nått slutsatsen att kulan kunde bindas till 76-åringens jaktgevär med en sannolikhet på +2, vilket innebär att det är mellan 100 och 6 000 gånger troligare att det är det aktuella vapnet som skjutit ut kulan än något annat vapen.

När polis besökt 76-åringen hade han först inte kunnat hitta nyckeln till sitt vapenskåp. När polisen hotade med låssmed hade mannen dock erinrat sig att geväret i fråga stod på en annan plats och inte i vapenskåpet. Geväret var laddat och hade också en tomhylsa i loppet, som skulle kunna förklara varför polisen vid en sökinsats i skogen inte kunnat hitta någon hylsa efter skottet mot älgen.

Med hänsyn till den ballistiska undersökningen och den omständigheten att älgkon påträffats i nära anslutning till den mark som 76-åringen normalt jagar på fick det enligt tingsrätten anses praktiskt taget uteslutet älgen skjutits med något annat vapen. Mannen har förnekat att det skulle vara han som fällt älgen och säger sig inte ha jagat alls under perioden i fråga – och inte heller ha lånat ut sitt gevär.

Ingen skottplats

I egenskap av ägare till vapnet borde mannen ha vetskap om vem som haft tillgång till detsamma och vem som kunde tänkas ha använt vapnet under den aktuella tidsperioden, konstaterade tingsrätten. Rätten till en rättvis rättegång gjorde samtidigt att mannen i egenskap av tilltalad saknade skyldighet att underlätta åklagarens arbete genom att ange någon annan eller bidra till utredningen eller bevisningen i målet. Han skulle inte heller åläggas någon förklaringsbörda utan det skulle fortsatt anses ankomma på åklagaren att presentera bevisning som styrkte vem som fällt älgen.

Åklagaren hade här inte presterat någon bevisning kring en specifik skottplats eller något som binder 76-åringen till en plats från vilken skottet mot älgen avlossats. Det var heller inte möjligt att dra några säkra slutsatser utifrån att geväret i fråga förvarats skarpladdat och med en tomhylsa i loppet – för husrannsakan hade genomförts nästan ett år efter att älgen sköts.

Åtalet ogillades

Åklagaren kunde sammantaget inte anses ha förmått visa att mannen verkligen skjutit älgen – och det saknades därför anledning till ytterligare prövning i fråga om eventuell lovlighet med mera. Tingsrätten beslutade i stället att ogilla åtalet.

Hovrätten för Västra Sverige ansluter sig nu till tingsrättens bedömningar och fastställer den friande domen utan tillägg.

En nämndeman är dock skiljaktig och anser att det – i avsaknad av trovärdig förklaring till hur någon annan kunnat använda geväret – får anses styrkt att 76-åringen skjutit älgen. Han borde därför ha fällts för jaktbrott, enligt den skiljaktiga meningen. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: