Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Avslöjades av omdömen på Airbnb – förlorar hyresrätten

Nyheter
Publicerad: 2021-09-23 10:05
Foto Jonas Ekströmer / TT

De påstådda uthyrningar som låg till grund för värdens uppsägning gick inte att styrka.
Att lägenheten i Skärholmen efter uppsägningen hyrts ut via Airbnb minst 26 gånger gör dock att hovrätten ändå låter hyresavtalet upphöra, på grund av misskötsamhet från hyresgästens sida.

Hyresnämnden i Stockholm beslutade på ansökan från fastighetsägaren att avtalet avseende en lägenhet i Skärholmen inte skulle förlängas. Lägenheten är på 100 kvadratmeter och har sedan 1999 hyrts av en man, som enligt värden dock också hyrt ut lägenheten i andra hand utan tillåtelse.

Enligt värden hade mannen hyrt ut lägenheten till tre namngivna personer som under olika perioder varit folkbokförda på lägenhetens adress. Folkbokföringsuppgifterna i sig var dock här inte tillräckligt som bevisning och hyresnämnden ansåg inte att det var bevisat att mannen hyrt ut lägenheten till dessa personer i andra hand.

26 omdömen

Värden hade dock även åberopat utdrag från uthyrningssajten Airbnb. Mannen hade här gjort gällande att hans dotter arrangerat viss uthyrning utan hans vetskap. Det finns dock på Airbnb 26 personliga omdömen om lägenheten som avser perioden juli 2019 till januari 2020. Flera av gästerna har på sajten riktat ett särskilt tack till familjen för ett trevligt boende. Enligt hyresnämnden var det osannolikt att mannen inte skulle känna till den uthyrning som pågått och att det var styrkt att uthyrning skett vid åtminstone så många tillfällen som det lämnats personliga omdömen för.

Nämnden delade här värdens uppfattning att uthyrningen inte avsett bostadsändamål utan skulle jämställas med hotellverksamhet, bland annat eftersom en uträkning baserat i dygnshyran på Airbnb resulterar i en månadshyra som ”vida överstiger” lägenhetens marknadshyra. Uthyrningsverksamheten har pågått under cirka sex månader, då mannen alltså hade använt lägenheten i strid med upplåtelseändamålet, oavsett om Airbnb-gästerna förfogat över lägenheten för självständigt brukande eller inte.

Misskötsamhet

Avvikelsen i ändamål kunde inte anses betydelselös för värden utan utgjorde ett allvarligt åsidosättande av hyresgästens förpliktelser, konstaterade nämnden. Uthyrningen via Airbnb hade dessutom påbörjats efter en uppsägning som motiverats med just olovlig uthyrning. Med hänsyn till detta, antalet uthyrningar och den tid som uthyrningarna pågått ansåg nämnden att det saknade betydelse för skälighetsbedömningen att någon rättelseanmaning inte skickats. Hyresgästens misskötsamhet gjorde att avtalet inte skäligen skulle förlängas och mannen ålades att avflytta.

Svea hovrätt går nu på motsvarande linje och avslår mannens överklagande.

Mannen har i hovrätten gjort gällande att det i själva verket är en annan lägenhet i en annan del av Stockholm som hyrts ut av dottern i andra hand, men att dottern tvingades lägga upp hans lägenheten online för att systemet endast tillät uthyrning av den lägenhet man är folkbokförd.

Omdömen bevisning

Detta rimmar dock illa med innehållet i omdömena, där bland annat en närbelägen tunnelbanestation och olika familjemedlemmar nämns vid namn. Istället talar den skriftliga bevisningen med utdrag från Airbnb ”med avsevärd styrka” för att prövningslägenheten hyrts ut vid åtminstone 26 tillfällen under den aktuella sexmånadersperioden.

De familjemedlemmar som hörts har också lämnat i flera avseenden motstridiga och mindre trovärdiga uppgifter, som enligt hovrätten är ägnade att minska trovärdigheten och tillförlitligheten av deras uppgifter även i övrigt. Sammantaget är familjens uppgifter inte heller tillräckliga för att rubba den skriftliga bevisningen.

Att den ursprungliga uppsägningen avsett andra förhållanden än uthyrningen via Airbnb har ingen avgörande betydelse. ”Tvärtom kan det efter en uppsägning ställas extra höga krav på att hyresgästen iakttar skötsamhet, även i sådana hänseenden som inte omfattas av uppsägningen”, skriver hovrätten. Domstolen instämmer även med hyresnämnden i att det saknar avgörande betydelse att rättelseanmaning aldrig gjorts.

Oskäligt

Mannen har uppgett att han har två söner med särskilda behov som skulle drabbas om hyresavtalet upphörde. Sönerna är dock vuxna och hyresgästen har lämnat uppgifter i målet som går ut på att det på grund av deras hälsotillstånd inte går att ha utomstående boende i lägenheten – något som uppenbarligen är oriktigt. Om stabiliteten i sönernas boendeförhållanden var avgörande borde hyresgästen inte heller ha fortsatt med uthyrning efter uppsägningen.

Sammantaget kan det inte anses oskäligt att låta hyresavtalet upphöra och mannens överklagande avslås därför. Familjen får nu tre månader på sig att flytta, i enlighet med uppskov från värden. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se