Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Åtal mot tonårsflicka efter våldtäktslögn prövas i HD

Nyheter
Publicerad: 2022-09-12 10:14
Foto: Mikael Andersson /TT

Var det en falsk tillvitelse när tonårsflickan ljög om platsen för våldtäkten och om att vittnen skulle ha befunnit sig i samma bostad?
Det blir en fråga för högsta instans, enligt ett nytt prövningstillstånd från Högsta domstolen.
Tingsrätten friade, men hovrätten fällde flickan för att sanningslöst ha påstått för pojken besvärande omständigheter.

En nu 16-årig flicka berättade i april 2021 för sin mamma att hon blivit våldtagen av en pojke, i samband med att hon sovit över hos en tjejkompis. Flickan och de båda tjejkompisarna skulle se på film med pojken, men när hon och pojken gått i väg till ett annat rum för att välja film hade hon blivit våldtagen, uppgav hon. 

Inte samstämmiga

Den polisinspektör som höll förhör med tjejkompisarna fick dock känslan av att något inte stämde. Berättelserna var inte samstämmiga och det verkade som att flickorna kommunicerade med varandra under sina respektive förhör, som hölls över telefon.

Det kom så småningom fram att 16-åringen i själva verket hade sovit över hos pojken. Detta hade han också själv uppgett – och han hade även gjort gällande att han och flickan där hade ett frivilligt samlag.

Förundersökningen om våldtäkt lades så småningom ned – och det blev i stället flickan som åtalades vid Gävle tingsrätt, för falsk tillvitelse. Flickan hade enligt åtalet påstått besvärande omständighet eller förnekat friande eller mildrande omständighet om pojken i och med att hon lämnat oriktiga uppgifter om att han på viss tid och plats våldtagit henne.

Ljög om platsen

Under huvudförhandlingen vidhöll flickan att hon hade blivit våldtagen. Hon hade däremot ljugit om platsen för händelsen eftersom hon hade sagt så till sin mamma och eftersom hon inte trott att händelsen skulle leda till åtal.

Tingsrätten valde att ogilla åtalet. Flickan hade i och för sig lämnat besvärande uppgifter om att tjejkompisarna var i lägenheten under våldtäkten. Hon hade dock inte sagt till polis att kompisarna hörde eller såg vad som skulle ha hänt. Det hade inte heller varit avgörande för brottsmisstanken var någonstans våldtäkten skulle ha ägt rum, menade tingsrätten. Att flickan ljugit om platsen påverkade hennes trovärdighet, men den besvärande omständigheten var att pojken tvingat henne till samlag – inte var någonstans detta skett. Pojken kunde också mycket väl ha blivit misstänkt och anhållen även om flickan från början sagt att händelsen inträffat hemma hos honom.

Hovrätten fällde

Hovrätten för Nedre Norrland ändrade dock senare domen och dömde flickan till 35 timmars ungdomstjänst för falsk tillvitelse.

I hovrätten hade åklagaren justerat gärningspåståendet, så det bland annat innefattade följande:

”[Flickan] har i polisförhör felaktigt uppgett att [pojken] våldtagit henne i en bostad i [ort] mellan den 9-10 april 2021, att det skedde på kamratens säng medan kamraterna befann sig i ett annat rum, att kamraterna och [pojken] efteråt sov över i bostaden, att hon inte vågade berätta för kamraterna vad som hade hänt när [pojken] fortfarande var kvar i bostaden men att hon gråtande på morgonen efter när han åkt därifrån berättade för kamraterna och att kamraterna då tröstade henne samt att hon frågade kamraterna om de hade hört någonting vilket de besvarat nekande.”

Hovrätten betonade att flickan inte stod anklagad för att ha tillvitat pojken brottslig gärning. Även den som är skyldig skyddas mot att någon i strid mot rätta förhållanden lämnar en besvärande omständighet om denne eller förnekar en mildrande omständighet – och för straffansvar var det därför tillräckligt att den tilltalade lämnat osanna uppgifter som är eller kan vara av betydelse vid bedömningen av en viss persons straffansvar.

HD ska pröva

Genom att agera på det sätt åklagaren påstått i sin justerade gärningsbeskrivning hade flickan lämnat oriktiga uppgifter till Polisen. Det handlade inte bara om själva platsen för gärningen, utan även om att vittnen skulle ha varit närvarande i bostaden – vilket inte var sant. Detta hade varit besvärande för pojken – särskilt eftersom sexualbrottsåtal ofta är beroende av indirekt stödbevisning om bland annat målsägandens reaktioner efter gärningstillfället.

Trots att flickan vetat om att uppgifterna var oriktiga hade hon lämnat dessa till polis vid två separat förhörstillfällen. Det var därför ställt utom rimligt tvivel att hon sanningslöst påstått för pojken besvärande omständigheter för, ansåg hovrätten. Det framgick dock inte att flickan skulle ha förnekat friande eller mildrande omständigheter utan hon dömdes bara för falsk tillvitelse för att ha påstått besvärande omständigheter.

Högsta domstolen beslutar nu, efter överklagande från försvaret, att meddela prövningstillstånd i målet.(Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: