Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda – kvinna får ersättning

Nyheter
Publicerad: 2019-07-09 08:22
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Kammarrätten i Stockholm slår fast att en kvinna har rätt till en fjärdedels sjukersättning. Underinstanserna har inte ansett att samtliga rehabiliteringsmöjligheter varit uttömda, och har därför nekat kvinnan sjukersättning. Kammarrätten gör nu en annan bedömning.

En kvinna hade av Försäkringskassan nekats sjukersättning. Hon överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Fråga i målet var om kvinnan har rätt till sjukersättning från och med september 2017.

Kvinnan har under många år lidit av neuralgisk smärta i rygg och ben. Hon hade även vissa nackbesvär efter att ha blivit påkörd 2016.

”Inte tillräckligt stöd”

Förvaltningsrätten fann att kvinnans arbetsförmåga till följd av hennes besvär var nedsatt i förhållande till vissa arbeten. Förvaltningsrätten anförde samtidigt att den medicinska utredningen inte gav tillräckligt stöd för att samtliga medicinska och arbetsinriktade rehabiliteringsåtgärder är utdömda. Av den anledningen ansåg domstolen inte att det var visat att kvinnans arbetsförmåga skulle vara stadigvarande nedsatt i förhållande till arbeten där hänsyn kan tas till hennes besvär, och där hon kan ta regelbundna pauser, variera arbetsställning samt minska fysisk belastning. Hon ansågs därför inte ha rätt till sjukersättning, och överklagandet avslogs.

Ger kvinnan rätt

Domen överklagades till Kammarrätten i Stockholm, som nu ger kvinnan rätt.

Till skillnad från underinstanserna anser kammarrätten att utredningen i målet visar att kvinnans arbetsförmåga av medicinska skäl är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till alla arbeten på arbetsmarknaden. Kammarrätten tar hänsyn till att kvinnan genomgått en rad olika rehabiliterande åtgärder för att kunna gå upp i arbetstid. Kammarrätten anför även att det inte finns något i målet som tyder på att ytterligare rehabilitering skulle kunna medföra att hon får en större arbetsförmåga än 75 procent. Kvinnan förklaras därför ha rätt till en fjärdedels sjukersättning från och med september 2017. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar:

Luna Särman
red@dagensjuridik.se