Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Åklagarmisstag friar 18-åring från barnpornografibrott

Nyheter
Publicerad: 2023-09-18 13:58
Foto: Gorm Kallestad / TT

Misstag från åklagaren gör att en 18-årig man frias från barnpornografibrott i båda instanserna.
Åklagaren tog bara upp tillgängliggörandet och missade att påstå att mannen innehaft eller betraktat filmen och förklarade inte hur Snapchat fungerar.
En utredning endast bestående av ett jakande svar om att en fil gjorts publik räcker inte.

18-åringen åtalades för barnpornografibrott. Enligt gärningsbeskrivningen har mannen tillgängliggjort en barnpornografisk video genom delning via internet. Videon har innehållit särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.

Ystads tingsrätt, vars dom Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställer, konstaterade först att det av den skriftliga utredningen framgår att det den 27 februari 2022 kl. 18.40 laddades upp en fil på Snapchat från 18-åringens användarkonto. Filen – en video – bedömdes av Snapchat utgöra barnpornografiskt material och en anmälan gjordes till det amerikanska institutet National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

I anmälan angavs att filen var uppladdad och på fråga om filens totala innehåll hade gjorts publi svarade anmälaren ja. Hur det sistnämnda skett, alltså tillgängliggörandet för allmänheten, utvecklades emellertid inte på något vis.

Endast tillgängliggörandet

Åklagaren har åberopat såväl andra som femte punkten i 16 kap. 10 a § första stycket brottsbalken. Gärningsbeskrivningen innehåller emellertid endast ett påstående om att 18-åringen tillgängliggjort en barnpornografisk video genom delning via internet, vilket straffbeläggs genom andra punkten.

Åklagaren har alltså inte, som anges i femte punkten, påstått att mannen också ska ha innehaft eller betraktat filmen. Tingsrätten kom därför endast att pröva påståendet om tillgängliggörande, det vill säga ansvar för barnpornografibrott enligt andra punkten. I denna anges att den som sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en pornografisk bild av barn tillgänglig för någon annan döms för barnpornografibrott. Alla förfaranden genom vilka en barnpornografisk bild förmedlas till eller görs tillgänglig för någon annan person är straffbelagda enligt andra punkten.

Inte klargjorts

Det har, framhöll tingsrätten, inte presenterats någon bevisning om hur appen Snapchat fungerar eller om, och i så fall hur, en fil som blir uppladdad där tillgängliggörs för andra personer. Det har alltså inte klargjorts om så sker automatiskt eller om en fil kan laddas upp i appen utan att tillgängliggöras eller delas, eller förväntas delas, med andra personer. Det har inte heller specificerats vilka andra personer, om några, som fått tillgång till den uppladdade filen eller om, och i så fall hur, den faktiskt delats med andra.

Kunskap därom kan inte anses vara allmänt känt av rätten. En utredning endast bestående av ett jakande svar om att en fil gjorts publicly available, utan några ytterligare detaljer, är enligt tingsrättens mening inte tillräckligt för att åklagaren ska anses ha styrkt sitt påstående om att den aktuella filen tillgängliggjorts för annan. Redan av den anledningen skulle åtalet ogillas. Tingsrätten prövade därför inte huruvida filmen utgör barnpornografi och inte heller om det är styrkt att det är 18-åringen som laddat upp denna.

18-åringen frikändes därför från åtalet för barnpornografibrott.

Hovrätten gör alltså samma bedömning. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: