Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat varnas – tog Renoir-tavla som säkerhet för arvode

Nyheter
Publicerad: 2019-10-01 14:07
OBS, det är inte konstverket på bilden som avses i texten. Foto: LM Otero/TT

Advokaten tog emot en Renoir-tavla värd en halv miljon kronor som säkerhet för sitt arvode och vägrade, enligt en polisanmälan, sedan att lämna tillbaka tavlan.
Att använda en tavla som säkerhet är inte förenligt med god advokatsed och advokaten varnas därför nu av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

En kvinna anmälde en advokat till Advokatsamfundet för åsidosättande av advokatplikterna. Kvinnan uppgav att advokaten under några dagars tid våren 2018 har haft ett uppdrag för kvinnan, avseende en skadeståndsrättslig tvist mellan dödsboet efter kvinnans pappa och en utländsk bank.

Tavla värd halv miljon

Kvinnan har i anmälan bland annat uppgett att advokaten först inte tyckte att det behövdes något skriftligt uppdragsavtal och att han till slut tagit fram ett avtalsförslag som inte såg ut som kvinnan velat. Hon hade dock känt sig tvungen att skriva på avtalet, eftersom det var hennes enda bevis på att advokaten tagit emot en tavla av den kände 1800-talskonstnären Auguste Renoir som säkerhet för betalning av uppdraget. Tavlan har enligt kvinnan funnits i hennes familjs ägo i 75 år och har ett värde på cirka en halv miljon kronor.

”Vägrade lämna tillbaka”

Kvinnan framförde även synpunkter på advokatens debitering och kompetens och gjorde dessutom gällande att advokaten ”satt i mönster att säga upp uppdraget vid varje tillfälle hon försökt förmå honom att utföra åtgärder eller skynda på arbetet”. Advokaten har enligt anmälan också vägrat lämna tillbaka tavlan med hänvisning till obetalt arvode – något som fått kvinnan att polisanmäla honom.

Advokaten har i ett yttrande till samfundet bekräftat att han företrätt kvinnan, men tillbakavisat hennes anmärkningar. Att uppdragstiden bara varit fem dagar är ”uppenbart oriktigt”. Kvinnan hade sökt biträde och berättat ”en till viss del säregen historia” där hon velat att pappans dödsbo skulle kräva skadestånd från en utländsk bank, men där hon ”inte på ett begripligt sätt har kunnat redogöra för grunden för boets skadeståndstalan”. Anspråket har dock haft koppling till en intäkt från en auktion som satts in hos banken år 2000 och sedan inte redovisats.

”Ställde som säkerhet”

Både boet och kvinnan har haft knappa ekonomiska tillgångar och inte kunnat förskottera något arvode för arbetet med tvisten – något som till slut lösts genom att kvinnan fått ställa tavlan som säkerhet. Advokaten har först föreslagit att kvinnan skulle sälja tavlan, men fått veta att den hade ett affektionsvärde för henne och att hon bara vara beredd att sälja den för det fall att banken inte blev skadeståndsskyldig. Kvinnan, som själv är jurist, hade även ”ägnat mycket tid åt att underbygga talan” samtidigt som det fanns risk för ”rättsförlust till ett betydande belopp”, då preskription skulle inträda i början av 2019. Advokaten har därför accepterat upplägget med tavlan, men varit tydlig med att säkerheten när som helst kunde bytas ut eller lämnas ut mot betalning av upplupet arvode.

Blev ”manisk”

Det har senare visat sig att kvinnan ”undertryckte väsentlig information” och när advokaten har gjort gällande att kvinnans påstådda skadeståndsgrund inte var förenlig med allmänna rättsgrundsatser och beprövad rättsvetenskap har hon blivit ”absolut manisk”. Kvinnan har kort därefter polisanmält advokaten.

Enligt advokaten är tavlan ”ett porträtt gjort på kartong med blyerts och färgkrita” och sannolikt ”en falsk värdelös tavla”. Advokatens teori är att kvinnan ställt porträttet som säkerhet för att inte behöva riskera betalning – och att samma syfte har legat bakom att använda det medellösa dödsboet som part. Påståendena i anmälan har advokaten avslutningsvis tillskrivit kvinnans ”besvikelse för att han inte delat hennes uppfattning om att banken är skyldig att betala mångmiljonskadestånd på det sätt hon påstått”. Han har även meddelat att han kommer att lämna ut tavlan, men till Polisen.

Endast sedvanliga betalningsmedel

Advokatsamfundets disciplinnämnd har inga synpunkter kring advokatens debitering eller uppträdande gentemot klienten. En advokat får dock enbart ta betalt i ”sedvanliga betalningsmedel”, det vill säga kontanter, check, postväxel eller liknande.

Utredningen visar att advokaten istället har tagit emot en tavla som säkerhet för betalning av arvode. ”Oavsett tavlans värde kan detta förfarande inte anses förenligt med god advokatsed”, skriver disciplinnämnden i sitt beslut. Advokaten har därigenom allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat och tilldelas nu en varning av nämnden. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se