Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat struntade i jävsrisk i dödsboutredning – varnas

Nyheter
Publicerad: 2021-01-14 14:02
Genrebild Foto: Fredrik Sandberg / TT /

En advokat måste ha förstått att det skulle uppstå en intressekonflikt mellan det väntade barnet å ena sidan och den avlidnes föräldrar å andra sidan.
Genom att ändå åta sig uppdraget som boutredningsman har han därför brutit mot sina advokatplikter och varnas nu av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

En man avled i en trafikolycka den 29 augusti 2017. Mannens sambo var vid tiden gravid med en dotter, som alltså var dödsbodelägare i dödsboet efter mannen. I en anmälan till Advokatsamfundet i november 2019 riktade dotterns mamma, för sin dotters räkning, kritik mot boutredningsmannen och anförde att denne agerat jävigt under uppdraget.

Felaktig betalning

Mannen hade ägt en gård och ett företag. Enligt anmälaren hade mannens familj tömt gården på allt värde och begått försäkringsbedrägeri genom att ange en före detta flickvän till mannen som hans sambo. Detta ledde till att en kapitalförsäkring felaktigt betalades ut till den före detta flickvännen i stället för till dottern.

Dödsboägare fram till förlossningen var den avlidnes föräldrar. När advokaten tillsattes var boet redan tömt på allt värde. Dotterns farfar hade sagt till utredaren att ”[den avlidne] inte ägde några saker”. Anmälaren menade att mannen redan här borde ha ifrågasatt om saker och ting verkligen stod rätt till.

Disciplinnämnden gör nu följande bedömning.

Accepterade uppdraget

Den 21 november 2017 fick den aktuella boutredningsmannen information från anmälaren om att hon var gravid med den avlidnes väntade barn.

Vid den tidpunkten hade mannens föräldrar ansökt om att dödsboet skulle avträdas till förvaltning av boutredningsman och föreslagit att den aktuella mannen – som tidigare haft uppdrag för den avlidnes far – skulle utses till boutredningsman. Mannen accepterade uppdraget och förordnades den 28 november 2017.

Med hänsyn till den information som utredningsmannen fått av anmälaren kunde han enligt disciplinnämnden ”med hög grad av säkerhet” ha förutsett att det väntade barnet skulle bli dödsbodelägare i stället för den avlidnes föräldrar.

Risk för intressekonflikt

Med tanke på att boutredningsmannens tidigare haft uppdrag för den avlidnes far, har det funnits en beaktansvärd risk för en intressekonflikt mellan å ena sidan anmälaren och barn och den avlidnes föräldrar å den andra sidan.

Advokaten borde därför inte ha antagit uppdraget som boutredningsman. Genom att involvera den avlidnes föräldrar i hanteringen av dödsboet och låta dessa få tillgång till dödsboets fastighet och lösöret där, har han dessutom åsidosatt vad som ålegat honom som boutredningsman.

Sammantaget anser nämnden att agerandet utgjort ett allvarligt åsidosättande av god advokatsed och därför motiverar en varning.  (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se