Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat Roba Azzam skrev att hon längtade hem – fick erinran

Nyheter
Publicerad: 2019-11-06 14:55

Under en flera dagar lång rättegång i Falun skrev Stockholmsadvokaten Roba Azzam på sitt privata Instagram-konto att hon längtade hem.
För det fick hon en erinran av Advokatsamfundet.
– Vi har alltså kommit till ett läge där man genom att ge uttryck för saknad för sina barn kan få en disciplinär påföljd, säger hon till Dagens Juridik.

I maj i år anmälde ”en anonym grupp advokater” Roba Azzam till Advokatsamfundets disciplinnämnd efter hennes inlägg på Instagram. Enligt anmälarna var hennes inlägg inte i ”enlighet med Advokatsamfundets regler kring sekretess, måttfullhet och integritet.”

– Jag blev väldig förvånad när jag mottog den anonyma anmälan av kollegor i branschen, säger Roba Azzam.
– Jag ställde mig frågande till  syftet med anmälan, och också till hur de två Instagram-inläggen som lyfts fram kan anses strida mot god advokatsed och häpen över hur vi har kommit till ett läge där man genom att ge uttryck för saknad för sina barn på grund av flera dagars förhandling på annan ort kan resultera i en disciplinär påföljd.

”I wanna go home”

I det ena inlägget skrev Roba Azzam ”I Wanna go home! #Stockholm #dag3av8 #missmykids #lawyeronduty #falun #försvarsadvokat #dreamteam” och i det andra ”Prr #mordrättegång #bossladies #dreamteam #azzamtakeover #detlönarsigattväljaförsvarare #gladpåsk #azzamfamily #notimetorest #lawyerlife #queens”.

– I det första inlägget uttrycker jag saknad för mina barn då jag befinner mig på annan ort i ett flerdagars-mål. Jag är en ensamstående mamma med två barn, varav den yngsta bara är fyra år gammal. Jag har precis återvänt till mitt hotell efter en tung dag i rätten och är utmattad efter en tung förhandlingsdag. Klienten är nöjd, vilket innebär att jag är nöjd. Jag saknar mina barn och vill hem till dem. Precis som vilken annan förälder som helst efter en avslutad arbetsdag. Skillnaden är att vi som försvarsadvokater ofta är på resande fot och har därmed inte alltid det privilegiet att komma hem till våra barn varje kväll.

”Tydligt vad jag syftar på”

Hon säger att det är viktigt att betona att inlägget inte publicerades under pågående förhandling utan på kvällstid, på hotellrummet efter avslutad förhandling.

Hon menar att det är ”väldigt tydligt” i inlägget vad hon syftar på när hon uttrycker att hon vill hem.
– Det är för mig oklart när det började anses oetiskt och i strid med god advokatsed att som en kvinnlig advokat uttrycka saknad och vilja hem till sina barn efter en arbetsdag?

Kämpar för klienter

Vad gäller det andra inlägget så handlar det, säger Roba Azzam, om hur hon och en kollega sent på natten under påskledigheten förberedde sig inför en mordrättegång.
– Det enda som framgår i detta inlägg är att jag är försvarare i en mordrättegång. Det framgår överhuvudtaget inget målnummer, vilken domstol det rör sig om eller på vilken ort målet är aktuellt, säger Roba Azzam.

Hon säger att syftet med inlägget var att visa hur hon och henne kollegor kämpar för sina klienter dag och natt oaktat helger eller ledigheter.
– Hur kan detta anses skada förtroendet för advokatkåren? Enligt min mening har inlägget snarare motsatt effekt. Det stärker förtroendet för mig som försvarare och därigenom stärker det allmänhetens förtroende för advokatkåren.

Ingen ny företeelse

I Advokatsamfundets policy för advokaters användning av sociala medier står inledningsvis:

”Sociala medier är ett utmärkt verktyg i advokatverksamheten. Syftet med detta policydokument är att främja att advokater använder sociala medier på ett ansvarsfullt sätt. Rätt använt kan sociala medier ge advokater bra möjligheter att marknadsföra sig, skapa debatt i rättspolitiska frågor och engagera sig i givande konversationer med kollegor, klienter och andra personer”.

– En advokat har i sin advokatverksamhet att förhålla sig till god advokatsed. Detta gäller såväl på sociala medier som i den fysiska verkligheten. Det är därmed ingen ny företeelse även om advokater använder sociala medier för bland annat marknadsföring mer flitigt på senaste tiden, säger Roba Azzam.

”Vad är då tillåtet?”

– Men om uttryck för saknad av ens barn i samband med flerdagarsmål på annan ort och arbete under påskledighet anses strida mot god advokatsed undrar jag vad som är tillåtet att publicera utan att riskera en disciplinär påföljd?

Har du fått några reaktioner från kollegor efter din erinran?

– De kollegor som känner till ärendet har uttryckt en förvåning över såväl anmälan som den disciplinära påföljden. Vi är eniga om att reglerna är svåra att tolka samt att det är oklart vad det egentligen är som gäller. Möjligtvis kan detta komma att förtydligas allteftersom Advokatsamfundet prövar flertal ärenden och förhoppningsvis får vi, på sikt, tydligare riktlinjer.

”Gått för långt”

– Min personliga uppfattning är dock att samfundet i mitt specifika fall dragit alltför långtgående gränser. När advokater på sina privata Instagramkonton, på sin fritid, inte skall få yppa sig om något som har med deras yrkesutövning att göra utan att det anses strida mot de etiska reglerna är det att gå för långt.  

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut: