Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat prickas – ljudfil som skulle spelas i rätten var trasig

Nyheter
Publicerad: 2022-05-03 14:13

Advokaten borde ha varit mer noggrann när hon undersökte förutsättningarna för rättsskydd för klienten.
Hon borde även ha prövat en ljudfil som klienten velat åberopa som bevisning, så att det funnits möjlighet att åtgärda det fel som ljudfilen varit behäftad med.
Det konstaterar Advokatsamfundets disciplinnämnd när man prickar advokaten.

En man framförde i en anmälan till Advokatsamfundet synpunkter mot en advokat som biträtt honom som ombud och biträde enligt rättshjälpslagen i ett mål om vårdnad om barn och även varit målsägandebiträde för honom i ett brottmål. 

Anmälan avsåg bland annat hanteringen av mannens rättsskydd, där advokaten lämnat in en ansökan om rättshjälp trots att det enligt honom funnits en ”öppen ansökan om rättsskydd” hos hans försäkringsbolag som kunnat tas i anspråk. Enligt mannen hade advokaten över huvud taget inte kontaktat försäkringsbolaget, trots att han uttryckligen bett henne prata med bolaget – och inte heller kommunicerat med honom som hon borde.

Skadad fil

Mannen hade även gett advokaten i uppdrag att begära ut en inspelning från ett tingsrättsförhör i det brottmål där hon varit målsägandebiträde – så att inspelningen kunde användas som bevis i vårdnadsmålet. Advokaten hade här begärt ut inspelningen och även fått densamma från tingsrätten. Hon hade dock dröjt med att öppna filen och testa att den fungerade och därför inte upptäckt att filen var skadad och inte fungerade. När detta väl uppdagades konstaterade tingsrätten att det redan hade gått två veckor och att filen därför raderats. Advokaten hade efter detta uppdragit åt ett företag att reparera den trasiga filen, men detta hade över ett år senare fortfarande inte gett resultat, enligt anmälan.

Advokaten har i ett genmäle tillbakavisat kritiken från den tidigare klienten. Hon har visst varit i kontakt med försäkringsbolaget i fråga om mannens rättsskydd och då fått information om att det funnits en tidigare tvist. Hon ansökte dock inte om rättsskydd, eftersom försäkringsbolagen ”brukar se mycket formellt på vad som är en tvist”. Ärendet har dock varit rörigt och klienten har inte lämnat information om att det gällt byte av ombud – utan gett sken av att det handlade om en ny tvist som skulle startas. Det hade på grund av detta skett ett missförstånd avseende rättsskyddet.

”Ingen relevans”

Inspelningen i fråga begärde advokaten ut från tingsrätten eftersom mannen ville åberopa den. Filen gick tyvärr sönder, men skulle ändå inte ha haft någon relevans vid vårdnadsmålet utan ”skulle endast bidragit till att betunga målet”, enligt advokaten.

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutar nu att tilldela advokaten en erinran.

Det framgår av utredningen att klienten hade en ansökan om rättsskydd inlämnad och beviljad för ett annat ombud innan advokaten gav in den aktuella stämningen. Hon har här inte, på det sätt som krävs av en advokat, undersökt och klargjort förhållandena kring klientens rättsskydd innan ansökan om rättshjälp lämnades in. Detta har utgjort ett åsidosättande av advokatplikterna.

Åsidosatt plikter

Dessutom framgår det att advokaten har avvaktat med att lyssna på den ljudfil från tingsrätten som klienten velat åberopa – och att hon därför försummat möjligheten att åtgärda det fel som ljudfilen varit behäftad med. Ljudfilen har på grund av detta inte gått att använda och även här får advokaten sägas ha åsidosatt sina plikter som advokat, enligt disciplinnämnden. Att innehållet i ljudfilen enligt advokaten inte skulle ha haft något värde för vårdnadsmålet saknar här betydelse. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: