Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat prickas efter direktkontakt med motpart

Nyheter
Publicerad: 2019-11-22 14:09

En advokat tilldelas en erinran av Advokatsamfundets disciplinnämnd, för att ha tagit direktkontakt med motparten i en arbetstvist.
Motparten har även haft andra synpunkter, bland annat på att en festklädd kvinna med ett glas ”bubbel” i handen har visats som presentationsbild när advokaten mejlat.
Advokaten ”frias” dock på denna punkt.

En man riktade i en anmälan till Advokatsamfundet kritik mot en advokat och delägare på Stockholmskontoret för en av landets största affärsjuridiska byråer.

Mannen har legat i tvist med sin tidigare arbetsgivare, som i tvisten om en konkurrensklausul har företrätts av advokaten i fråga. Enligt anmälan har advokaten inte följt vägledande regler om god advokatsed när det gäller ”hur en advokat ska agera om motparten saknar ombud eller om motparten anlitar advokat”. Advokaten påstods även ha kommunicerat på ”ett icke förtroendegivande sätt”.

”Borde agerat annorlunda”

Advokaten har i ett inledande mejl gett uttryck för uppfattningen att mannen haft ett ombud. Mannen har här påpekat att om så vore fallet så borde hon istället ha tagit kontakt med ombudet. Mannen har i själva verket saknat ombud – och advokaten borde därmed istället ha presenterat sig och rådgett honom att skaffa ombud. Efter påpekande av mannen hade advokatens andra mejl varit ”aningen bättre och mer informativt”, men mannen ansåg ändå att advokaten borde ha agerat annorlunda. ” Han kan inte nog understryka den enorma stress och känsla av underlägsenhet och obehag han kände när han fick mejl från [advokaten], som är partner och VD på en av Sveriges största advokatbyråer”, skrev han i anmälan.

Mannen uppgav även att advokaten hade varit inkonsekvent när det gäller att ange ärendenumret i ämnesraden på deras mejlkonversation. Dessutom hade han synpunkter på den bild som advokaten använt när hon mejlat:

”Han ställer sig även frågande till om den typ av ”presentationsbild” som dyker upp i hans inkorg när han får mejl från advokaten är förenlig med advokatrollen. Det är en bild på en kvinna i festkläder (endast överkroppen syns) med ett glas bubbel i handen.”

”Helt osynlig”

Mannen uppgav avslutningsvis att advokaten i deras dialog hade gjort gällande att den omtvistade konkurrensklausulen var skälig. Tvisten hade ändå slutat med att arbetsgivaren frigjorde mannen från klausulen i en dialog där advokaten ”häpnadsväckande nog var helt osynlig”. Mannen ansåg därför att det var ”uppenbart” att advokaten i dialogen avsett att använda sin titel för att ”skrämma honom och således lösa problemet för sin klient”.

Advokaten har i skriftväxling genomgående tillbakavisat anmärkningarna.

När det gäller den initiala kontakten har advokaten hänvisat till mejlkorrespondensen mellan mannen och den tidigare arbetsgivaren, där mannen flera gånger hänvisat till att han diskuterat knäckfrågan i ärendet med jurister. Advokaten har därför trott att ombud fanns, men har inte känt till vilka jurister det har handlat om. Hon har därför valt att avsluta mejlet med orden ”Om någon av de jurister du talat med vill diskutera saken närmare står jag till förfogande”.

Visats av misstag

Att ärendenumret bara varit synligt i ett fåtal av mejlen måste enligt advokaten ha berott på mannens e-postinställningar och var inget brott mot god advokatsed. Den bild som mannen hänvisat till hade av någon anledning visats av misstag i dialogen med mannen – något som enligt advokatbyråns it-avdelning kunde ha att göra med den e-postklient som mannen använder sig av. Advokaten kunde oavsett dock inte se att bilden var oförenlig med god advokatsed.

Att advokaten uttryckt sig kring konkurrensklausulens skälighet kunde inte heller anses oförenligt med god advokatsed. Anledningen till att mannen inte hört av advokaten i det senare skedet av ärendet var att hennes uppdrag avslutades när mannens fackförening påkallade förhandling – och hur saken därefter utvecklade sig hade advokaten ingen inblick i.

”Gjort fel”

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar nu att advokaten har gjort fel när hon tagit direktkontakt med mannen, utan att först ha förvissat sig om han haft ett ombud eller inte.

Nämnden tar dock hänsyn till advokatens förklaringar och anser inte att hon i övrigt har brutit mot god advokatsed.

Disciplinnämnden utfärdar dock en erinran för den olämpliga direktkontakten med mannen. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se