Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat kom till häktet i Hells Angels-tröja – varnas av samfundet

Nyheter
Publicerad: 2022-09-23 09:25
Foto: Vegard Grøtt /TT

En advokat som plockats bort som försvarare i ett narkotikamål efter att ha försökt besöka sin häktade klient iförd en Hells Angels-tröja varnas av Advokatsamfundets disciplinnämnd.
Advokaten har på häktet och i den följande processen i tingsrätten inte uppträtt sakligt och korrekt på ett sätt som upprätthåller förtroendet för advokatkåren, enligt nämnden.

En advokat som var förordnad som offentlig försvarare vid ett mål som grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott var i slutet av januari 2022 uppsatt för att besöka sin klient på häktet i Huddinge. Vid inpasseringen blev dock advokaten stoppad av personalen, med hänvisning till en tröja som han hade på sig. Tröjan i fråga hade märken och text med lydelsen ”SYL 81” och ”SUPPORT 81” – något som personalen identifierade som anknutet till mc-klubben Hells Angels. 81 syftar i sammanhanget på den åttonde och den första bokstaven i alfabetet, alltså HA. 

Entledigades

Advokaten följde anmodan och genomförde besöket utan tröjan, men Kriminalvården upprättade efteråt en incidentrapport om händelsen som överlämnades till åklagaren. Åklagaren valde att ta saken vidare – och det hela slutade med att tingsrätten återkallade advokatens förordnande som offentlig försvarare i målet och entledigade honom.

Advokaten har sagt sig vara omedveten om betydelsen av texten på tröjan, som han fått i present av en klient efter en civilrättslig tvist ett tiotal år sedan. Han har använt tröjan i samband med diverse trädgårdsarbete och skulle vid häktesbesöket ha kommit direkt från att ha skottat snö, utan att ha ägnat sin klädsel någon tanke.

”Inga bevis för att HA är kriminella”

Han ansåg inte heller att det fanns anledning att skilja honom från uppdraget, bland annat eftersom detta skulle resultera i merkostnader för samhället och eftersom det inte finns bevis för att Hells Angels som organisation skulle syssla med kriminell verksamhet.

Advokaten uttryckte inför tingsrätten också att han tror att åklagarens framställan avseende tröjan i själva verket beror på irritation över att advokaten vid upprepade tillfällen ifrågasatt den långsamhet som förundersökningen bedrivits med.

Enligt tingsrätten framstod det som uppenbart att advokaten med sin erfarenhet hade känt till innebörden av trycken på tröjan.

Hells Angels förknippas av många också med allvarlig brottslighet, bland annat indrivning av pengar med våldsamma metoder. Numera följer det också av lag att den som anspelar på ett våldskapital med så lite som att bära mc-väst med emblem kan fälls för hot- eller utpressningsbrott.

Ytterst olämpligt

Enligt tingsrätten framstod det som ”ytterst olämpligt” och även oförenligt med uppdraget som offentlig försvarare att besöka en klient på ett häkte med en tröja som advokatens. Det hade därmed handlat om ett åsidosättande av plikterna som försvarare och förordnandet skulle i och med det återkallas, även om detta skulle innebära merkostnader för det allmänna, ansåg domstolen.

Tingsrätten, som också skickade en särskild kopia till Advokatsamfundet, avslutade sitt beslut i ärendet med ett tillägg:

”Det framstår som anmärkningsvärt att [advokaten], såsom medlem i Sveriges Advokatsamfund och en erfaren advokat, inte tycks ha förstått det olämpliga i sitt agerande. Att han inte gjort detta blir tydligt genom att han i sitt yttrande till tingsrätten – i stället för att reflektera över det olämpliga i sitt agerande – fokuserat på att det inte finns bevis för att Hells Angels i sig skulle syssla med kriminell verksamhet, anklagat åklagaren för att denne har en dold agenda med sin anmälan samt lyft fram det orimliga i att staten ska drabbas av merkostnader för att han haft på sig ’fel’ tröja.”

Incidenten berörs nu också av Advokatsamfundets disciplinnämnd i ett disciplinärende mot advokaten.

Tanklöshet

Advokaten har i ett yttrande till samfundet visat ånger över hur han hanterat den uppkomna situationen. Tröjan har som sagt burits på grund av tanklöshet och det har inte funnits något särskilt syfte med att bära den vid häktesbesöket.

Det har dock varit ”tanklöst och mycket olyckligt” att inleda en diskussion med häktespersonalen om tröjan när advokaten borde ha förstått att man bara månat om säkerheten på häktet. Motsvarande gäller de argument som advokaten vid tingsrätten framfört mot sitt entledigande – och det har varit ännu mer tanklöst att anklaga åklagaren för en dold agenda. Han borde i stället, som tingsrätten formulerat det, ha ”begrundat sitt misstag och dragit lärdom av detta”. Nu vill advokaten beklaga det inträffade och ”uttrycka sin djupaste ånger”, skriver han i yttrandet.

En av advokatens skyldigheter är att uppträda sakligt och korrekt samt på ett sätt som upprätthåller förtroendet för advokatkåren, konstaterar disciplinnämnden. 

Varnas

Utredningen i ärendet visar att advokaten inte har uppfyllt dessa krav i samband med häktesbesöket. Han har dessutom till tingsrätten framfört anklagelser mot åklagaren som han inte borde ha gjort.

Genom sitt uppträdande har advokaten också allvarligt brutit mot god advokatsed och han varnas därför nu av disciplinnämnden. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: