Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat ”frias” av samfundet efter ”Kafkaaktigt” polisförhör

Nyheter
Publicerad: 2022-06-15 14:18
Foto: Mikael Fritzon / TT /

En förhörsledare som anmält en advokat efter ett havererat polisförhör i en stöldutredning får inget gehör i Advokatsamfundets disciplinnämnd.
Enligt anmälan har advokaten under förhöret avbrutit både förhörsledare och klient – och vägrat låta klienten svara på vissa frågor.
Det är dock inte visat att god advokatsed överträtts, enligt nämnden.

En förhörsledare vid Polismyndigheten anmälde efter ett förhör med en stöldmisstänkt person våren 2021 en advokat som vid förhöret agerat privat försvarare till Advokatsamfundet. I anmälan presenterades en punktlista över saker som advokaten förtjänade kritik för, enligt förhörsledaren. 

Han hade inte verkat införstådd i försvararrollen, emot angivna riktlinjer brutit in i förhöret under den misstänktes fria berättelse och dessutom avbrutit förhörsledaren. Advokaten hade dessutom ”dikterat villkor för hans och hans klients samarbete”, inte velat låta klienten svara på frågor om omständigheterna kring brottstillfällena med hänvisning till att de kunde anses insinuera alternativa brott – och vägrat låta förhöret fortgå trots att förhörsledaren klargjort att klienten inte misstänks för brott vid sidan av tidigare delgivning.

Fick inte svara på fråga

Advokaten lät avslutningsvis inte klienten svara på frågan om tillåtelse till fortsatt förhör trots att advokaten valt att lämna förhöret – och förvägrade förhörsledaren att kontakta misstänkt efter förhöret för att boka en ny förhörstid.

Advokaten har i ett yttrande till samfundet tillbakavisat förhörsledarens påståenden. Klienten är misstänkt för att ha handlat matvaror i en livsmedelsbutik utan att betala för dessa. Klienten har också medgivit att han genom så kallad självskanning skannat in samtliga varor men inte betalat vid utgången. Han har sedan kontaktat matbutiken, redogjort för de faktiska omständigheterna och fullgjort sin betalningsskyldighet.

”Dålig start”

Förhöret har fått en dålig start, redan då förhörsledaren inledningsvis inte velat kallat advokaten, utan har ansett detta onödigt – trots att klienten ville ha honom med och trots att han medverkat vid ett första förhör (med en annan förhörsledare). Under förhöret har förhörsledaren genast uppträtt aggressivt och frågat om klienten erkänner ”gärningen” för att sedan vägra svara på klientens motfråga vilken gärning som avses – en situation som advokaten beskrivit som ”Kafkaaktig”.

Förhörsledaren ska sedan ha ställt ledande frågor och presenterat egna slutsatser, baserat på felcitat av vad klienten faktiskt sagt, enligt advokaten. Förhörsledaren har enligt advokaten här använt sig av en aggressiv taktik som inte är rättssäker – och fortlöpande brutit mot Europakonventionen genom att kränka den misstänktes grundläggande rättigheter.

Advokatens agerande ska ses mot bakgrund av förhörsledarens uppträdande inför och i samband med förhöret. Advokaten skriver:

”Allvarlig rättssäkerhetsfara”

”[Förhörsledarens] agerande och handläggning utgör en allvarlig rättssäkerhetsfara och kränkning av den misstänktes grundläggande rättigheter. Det finns ett samband som går som en röd tråd vad gäller [förhörsledarens] ’förhörsteknik’. Förbigående av anmält ombud enligt ingiven fullmakt, vägran att på direkt begäran av den misstänkte ange gärningen, utåtagerande aggressivitet som skapar förvirring och osäkerhet hos den misstänkte, ledande frågor, egna slutsatser som är direkta felcitat, ställande av frågor som går utöver delgiven misstanke och som syftar till att utreda om andra brott kan ha begåtts och vägran att uppge om ytterligare misstanke om brott föreligger.”

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutar nu att lämna anmälan utan bifall och ”fria” advokaten helt.

Advokaten har tillbakavisat de anmärkningar som framförts och redogjort för sina överväganden samt sitt handlande vid genomförandet av uppdraget. Mot detta har det inte presenterats någon utredning som visar att advokaten brutit mot god advokatsed, enligt nämnden.

(Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: