Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Adopterad nekas få ut körkortsbild på sin biologiske far

Nyheter
Publicerad: 2021-04-30 09:25
Foto: Erik Simander / TT /

En adopterad kvinna nekas att få ta del av en körkortsbild på sin avlidne biologiske far.
Majoriteten i kammarrätten anser nämligen att närstående till honom riskerar lida men om bilden lämnas ut.
Kammarrättsordföranden menar däremot att den risken är försumbar och att hon har starka skäl för sin begäran.

En kvinna begärde hos Transportstyrelsen att få ta del av en körkortsbild på sin biologiske och avlidne far. Kvinnan, som är adopterad, förklarade att hon inte hade något fotografi av honom som äldre vuxen. Hon fick dock avslag på sin begäran med hänvisning till sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. 

Kvinnan överklagade beslutet till Kammarrätten i Jönköping, som förklarar att sekretess gäller i Transportstyrelsens vägtrafikregister för uppgift i form av fotografisk bild av en enskild enligt 22 kap. 1 § andra stycket OSL jämfört med 6 § offentlighets- och sekretessförordningen.

Kränka frid

Detta gäller så länge det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. I det här fallet är personen i fråga avliden och prövningen måste därför ta sikte på om uppgiften kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne.

Rätten anser, med hänvisning till den avsedda användningen av körkortsbilden, att hennes avlidne fars frid inte kan anses kränkas om bilden lämnas ut, men däremot står det inte klart att den kan lämnas ut utan att närstående till honom lider men.

Oenig rätt

Domstolen är dock inte enig utan kammarrättens ordförande anser att kvinnans skäl till begäran väger tungt. Han menar även att det är svårt att se varför bilder i körkortsregistret bör vara sekretesskyddade när det har gått mer än 20 år sedan personen på bilden avled. Enligt honom ska kvinnans begäran därför bifallas. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
körkortsbild

Dela sidan:
Skriv ut:

Fredrika Lageryd
red@dagensjuridik.se