Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

77-årig hustrumördare får kraftig straffreduktion

Nyheter
Publicerad: 2020-12-29 13:24
Genrebild Foto: Anders Bjurö / TT /

Med hänsyn till mannens höga ålder samt då han lider av både diabetes och hjärtproblem, döms en 77-årig man till åtta års fängelse – i stället för tolv år – för att under kraft berusning ha strypmördat sin hustru på en campingplats i juni 2020.

Enligt Värmlands tingsrätt var det genom vittnesuppgifter, uppgifter från den 77-årige mannen samt övrig bevisning utrett att 77-åringen och dennes avlidna hustru fått kontakt med ett annat par campingplatsen, och att de alla suttit och druckit vin och whisky tillsammans.

Under kvällen uppstod någon form av bråk i parets husvagn.
Genom mannens egna uppgifter om hur han under 30 till 40 sekunder tagit tag om målsägandens hals och skakat halsen och huvudet, samt genom åklagarens utredning av kvinnans skador och dödsorsak – bland annat det rättsmedicinska utlåtandet – var det inledningsvis styrkt att mannen strypt ihjäl kvinnan.

Frågan var dock om mannen haft uppsåt att begå mord.

Mycket besvärande

De uttalanden som 77-åringen gjort i larmsamtal till poliserna var mycket besvärande för honom, noterade domstolen. Mannen hade, direkt efter händelsen, uttryckt att han var glad att kvinnan vad död samt att han försökt döda henne flera gånger tidigare. Enligt tingsrättens mening hade dock dessa uttalanden endast mindre betydelse för uppsåtsbedömningen, med hänsyn till ”den extrema situationen och den sinnesstämningen [77-åringen] måste ha befunnit sig i”.

Domstolen ansåg dock att den övriga bevisningen – inte minst rättsläkarens uppgifter om att det krävt stor kraft och viss varaktighet i trycket för att åstadkomma de skador som ledde till kvinnans död – att mannen i vart fall varit likgiltig i förhållandet till att kvinnan kunde dö av halsgreppet.

Kraftig reduktion

Mot bakgrund av mannens höga ålder fanns det enligt tingsrätten skäl att göra en kraftig reduktion av fängelsestraffets längd. Efter en samlad bedömning dömdes mannen därför för mord till åtta års fängelse.

Till skillnad från tingsrätten anser Hovrätten för Västra Sverige att mannens lämnade uppgifter i larmsamtalet har ett mycket starkt bevisvärde. Även om han varit mycket berusad vid tillfället framgår det nämligen av samtalet att han svarade adekvat på larmoperatörens frågor, redde ut missförstånd om at han inte hade skjutit sin hustru, utan strypt henne, och kunde bland annat tala om var på campingen som husvagnen var ställd.

Det är därför styrkt att mannen hade avsiktsuppsåt att döda kvinnan.

Sjukdomsbesvär

Beträffande påföljden ansluter sig hovrätten till tingsrättens bedömning att det utifrån förarbeten och doktrin, samt även med beaktande av den ringa vägledande praxis som finns (se exempelvis NJA 2017 s. 138), kan dras slutsatsen att åldersreduktionen bör vara större ju högre straffvärden det är fråga om och desto högre ålder den tilltalade har vid lagföringen.

Även om hovrätten inte anser att skäl finns för att göra en lika står reduktion av straffets längd på grund av mannens höga ålder, framgår det att mannen dessutom har diabetes och hjärtproblem. Med beaktande av detta fastställd tingsrättens påföljd likväl. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se