Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

410 hänsynslösa bilder inte grovt barnporrbrott

Nyheter
Publicerad: 2021-06-10 13:48
Genrebild Foto: Bertil Ericson / TT /

En 64-årig man döms för barnpornografibrott av normalgraden i båda underinstanserna för innehav av totalt 1 984 bilder med sexuella övergrepp på barn.
Även om 410 av dessa skildrar grova övergrepp innefattar inte materialet sådant särskilt straffbart innehåll att brottet ska bedömas som ’grovt’.

Vid Göteborgs tingsrätt erkände den 64-årige mannen att han hade haft totalt 1 984 bilder med dokumenterade sexuella övergrepp på barn på ett usb-minne, varav 410 bilder var av särskilt hänsynslös karaktär. Mannens erkännande vann stöd av den övriga utredningen och var därmed bevisad.

Frågan var emellertid om gärningen skulle bedömas som ’grov’ eller som brott av normalgraden. 64-åringen invände mot att brottet skulle ses som ’grovt’ och pekade på att endast hade innehaft bilderna och alltså inte delat dem vidare.

Särskilt hänsynslös behandling

Särskilda omständigheter som ska beaktas vid bedömningen är om det varit fråga om hantering av bilder av barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. En helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter i det enskild fallet ska dock göras.

Liksom vad 64-åringen anförde menade domstolen att ett rent innehav av bilder sällan är sådant att det motiverar att gärningen ska bedömas som ’grov’. I praxis har innehav som även delvis omfattat särskilt hänsynslösa bilder också bedömts som normalgraden, även när varit fråga om ett mycket stort antal bilder.

Mot bakgrund av bland annat detta samt då det enbart varit fråga om bilder och inte några filmer, bedömdes 64-årings gärning som barnpornografibrott av normalgraden. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 80 dagsböter om 50 kronor. Usb-minnet förverkades.

Hovrätten för Västra Sverige kommer till samma slutsats i rubriceringsfrågan.

”Normalgraden”

Gällande bedömningen av brottets grovhet pekar hovrätten på att det, utöver barnets ålder och att det utsätts för våld eller tvång, även ska beaktas om barnet förnedrats, betvingats eller förefaller ha drogats (se prop. 2009/10:70 s. 29).

Även om antalet bilder med grova sexuella övergrepp i det aktuella fallet har varit stort, har det inte innefattat sådant särskilt straffvärt material som berörs i förarbetena. 64-åringens innehav ska därför bedömas som brott av normalgraden. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se