Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

16 års fängelse för 78-åring som dödade rival med hagelbössa

Nyheter
Publicerad: 2023-01-02 11:09
Genrebild. Foto: Polisen / TT

En 78-årig man som dödat en kärleksrival genom att med sitt jaktgevär skjuta honom i magen inför kvinnan får straffet höjt till 16 års fängelse – trots sin ålder.

Den 78-årige mannen och den kvinna som blev vittne till mordet har känt varandra i cirka 10 år. De har tidigare haft en relation på så sätt att de har träffat varandra regelbundet och även haft sexuellt umgänge.

Målsäganden och kvinnan har känt varandra sedan en lång tid tillbaka. Den tilltalade har känt till målsäganden genom sin exkvinna. Den 4 februari 2022 ringde 78-åringen till kvinnan. Samtidigt som de pratade kom målsäganden hem till kvinnan och tog över samtalet. En konflikt uppstod varvid målsäganden ska ha hotat 78-åringen samt bett denne att lämna kvinnan ifred.

”Inget gehör”

78-åringen ringde därefter till 114 14 och gjorde en polisanmälan. Han upplevde dock att han inte fick något gehör från polisens sida. Detta resulterade i att han från vapenskåpet i sin lägenhet tog ett hagelgevär, la det i en svart sopsäck, tog med sig ammunition och sedan körde till kvinnan. När han kom fram till kvinnans flerfamiljshus laddade han geväret med två patroner varpå han gick upp till lägenheten och ringde på dörren. Sedan lägenhetsdörren öppnats, 78-åringen, som hade ett finger på hagelgevärets avtryckare, ett skott som träffade målsäganden i magen. Målsäganden gick därefter in i lägenheten igen och hamnade på golvet bredvid kvinnans soffa. Efter att 78-åringen hade varit inne i lägenheten en kort lämnade han platsen och åkte hem. Senare kom han tillbaka varvid han greps av polisen. Målsäganden avled till följd av skottskadan.

Hävdade misstag

Åklagaren gjorde gällande att 78-åringen med uppsåt skadat och dödat målsäganden som dock förnekade uppsåt och invände att han avlossat skottet av misstag.

Borås tingsrätt ansåg i skuldfrågan sammantaget att 78-åringens berättelse och den bevisning han åberopat till stöd för sin version av händelseförloppet inte förtog värdet av åklagarnas bevisning. Tingsrätten ansåg således att det var ställt utom rimligt tvivel att 78-åringen vid skottögonblicket avsåg att döda 78-åringen. Han dömdes därför för uppsåtligt dödande till mord.

Den tilltalade genomgick en rättspsykiatrisk undersökning som dock visade att han varken vid tiden för gärningen eller vid själva undersökningen led av någon allvarlig psykisk störning. Det fanns därmed inte medicinska förutsättningar att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård.

Även om det föreligger ett antal försvårande omständigheter som angetts i det föregående, ansåg tingsrätten vid en samlad bedömning att gärningen inte framstår som så kvalificerat allvarlig att ett livstidsstraff skulle dömas ut. Omständigheterna var däremot försvårande på ett sådant sätt att straffvärdet överstiger det som enligt praxis utgör normalstraffet för mord. Straffvärdet i detta fall motsvarar fängelse i 18 år.

13 år i tingsrätten

Vid straffmätningen beaktade tingsrätten som ett billighetsskäl att mannen är 78 år gammal och ska dömas till ett långt fängelsestraff. ”Sett till hans ålder skulle ett så långt fängelsestraff som straffvärdet motsvarar riskera att drabba honom oskäligt hårt” skrev domstolen och dömde honom till 13 års fängelse.

Hovrätten för Västra Sverige ansluter sig hovrätten till tingsrättens slutsats att det är ställt bortom rimligt tvivel att 78-åringen vid gärningstidpunkten avsåg att beröva målsäganden livet. Hovrätten instämmer också i tingsrättens bedömning att det i detta fall föreligger försvårande omständigheter. Gärningen har haft karaktär av en avrättning. 78-åringen hade dessutom maskerat sig och dolt vapnet i en svart säck. Även om målsäganden inte befann sig i en sådan skyddslös ställning som avses i lagens mening har han i situationen saknat reell förmåga att försvara sig. Målsäganden har vidare förflyttat sig från trapphuset in till lägenheten och måste i vart fall under en kortare tid känt smärta och dödsångest. Det står därmed klart att förloppet har varit förenat med ett svårt lidande för målsäganden. Gärningen har vidare begåtts med avsiktsuppsåt och varit hänsynslös.

När det gäller gärningens straffmätningsvärde anser även hovrätten att den tilltalade mannens ålder utgör ett sådant billighetsskäl som ska beaktas i sänkande riktning. Hovrätten anser däremot att hans frivilliga angivelse inte ska tillmätas någon betydelse vid straffmätningen.

Högsta domstolen uttalade i rättsfallet NJA 2021 s 377 att billighetshänsyn vid tidsbestämda straff för mord kan medföra en reduktion av straffet med ett år. För att sådana hänsyn ska kunna föranleda en ännu större reduktion, måste krävas att det rör sig om mycket starka billighetsskäl eller flera olika billighetsskäl som sammantagna har avsevärd styrka.

Skärpt straff

Hovrätten anser att mannens höga ålder utgör ett sådant starkt billighetsskäl att det finns skäl att reducera straffet med mer än ett år, dock inte i den utsträckning som tingsrätten har gjort. Hovrätten, som även beaktar att 78-åringen suttit häktad med restriktioner i drygt åtta månader, anser att straffmätningsvärdet motsvarar fängelse i sexton år. Straffet ska alltså bestämmas till fängelse i sexton år. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: